top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-20 Sao lại quên?


 

Câu gốc: “Các ngươi đã quên điều ác của tổ phụ mình, điều ác của các vua Giu-đa, điều ác của các hoàng hậu, điều ác của chính các ngươi cùng vợ mình đã phạm trong đất Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem hay sao?” (câu 9).


Câu hỏi suy ngẫm: Dân Chúa đã quên điều gì? Hậu quả khi quên những điều này là gì? Vì sao con dân Chúa cần phải nhớ những điều đã sai phạm với Chúa?


Lời của Đức Giê-hô-va dành cho những người Giu-đa đang trú ngụ rải rác trong đất Ai Cập ở những địa danh được nêu cụ thể “Mít-đôn, Tác-pha-nết, Nốp, và trong xứ Pha-trốt” (câu 1). Đức Giê-hô-va muốn nhắc nhở những người Giu-đa đang sống tại những nơi đây nhớ lại cảnh hoang vu của thủ đô Giê-ru-sa-lem cùng các thành của Giu-đa là hậu quả của sự cứng lòng không vâng lời Chúa, “vì cớ tội ác dân chúng nó đã phạm để chọc giận Ta, đi đốt hương và hầu việc các thần khác mà chúng nó và các ngươi cùng tổ phụ các ngươi cũng chưa từng biết đến” (câu 3). Thế nhưng, Đức Giê-hô-va cho biết, dân Chúa ngày xưa cũng như bây giờ chẳng những không ăn năn về những điều sai phạm mà còn quên những điều ác các tổ phụ, lãnh đạo đất nước, cũng như “của chính các ngươi cùng vợ mình đã phạm trong đất Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem…” đã làm (câu 9).


Chính vì đã quên việc ác mình phạm, cho nên họ vẫn tiếp tục sống trong sự bội nghịch, khước từ lời răn dạy của Đức Giê-hô-va qua các tiên tri của Chúa. Một loạt động từ theo sau từ “chẳng” đã được Ngài liệt kê để nói lên sự ngang bướng, cứng lòng của dân Chúa ngày trước cũng như trong thời điểm hiện tại, “chẳng nghe, chẳng để tai vào, chẳng chừa sự dữ” (câu 5), “chẳng hạ mình xuống cho đến ngày nay, chẳng kính sợ, chẳng bước theo luật pháp mệnh lệnh Ta đã để trước mặt các ngươi và tổ phụ các ngươi” (câu 10). Và từ đó, hậu quả tất yếu họ phải đón nhận là Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt mọi thành phần gian ác trong dân Chúa “…đàn ông, đàn bà, trẻ con, trẻ đương bú, bị cất khỏi giữa Giu-đa, đến nỗi dân các ngươi không còn lại chút nào” (câu 7).


Quên là thái độ tự mãn, vô ơn xuất phát từ bản chất kiêu ngạo của con người tội lỗi. Khi quên điều ác, điều sai trái mình đã phạm cùng Chúa, chúng ta sẽ tiếp tục sống trong sự bội nghịch mà không biết sợ, không có cơ hội ăn năn để quay trở lại cùng Chúa. Hậu quả chắc chắn là phải đón nhận hình phạt từ Chúa vì Lời Ngài đã cảnh báo: “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời” (Ga-la-ti 6:7-8). Xin Chúa cho chúng ta không quên tội lỗi đã phạm như dân Chúa ngày trước nhưng luôn biết cẩn trọng lắng nghe tiếng Chúa và ăn năn kịp thời.


Bạn có nhớ những tội đã phạm với Chúa để ăn năn không?


Lạy Chúa, chẳng có điều gì giấu kín trước mặt Ngài, xin giúp con không giấu và cũng không quên tội lỗi con đã phạm để kịp thời ăn năn, hầu đời sống con trở nên ích lợi cho Chúa.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

29 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page