top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-21 Chúa cùng làm với môn đệ


 Câu gốc: “Về phần các môn đệ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đệ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo” (câu 20).


Câu hỏi suy ngẫm: Phúc Âm Mác đã ghi lại sự kiện Chúa thăng thiên như thế nào? Chữ “trời” và “ngồi bên hữu Đức Chúa Trời” có nghĩa gì? Các môn đệ làm gì sau khi Chúa thăng thiên? Nhờ đâu môn đệ ngày trước và con dân Chúa ngày nay luôn vững lòng truyền giảng Phúc Âm?


Hôm nay, Hội Thánh Chúa khắp nơi kỷ niệm Chúa Giê-xu thăng thiên, chúng ta cùng nhau ôn lại sự kiện có một không hai trong lịch sử này để khích lệ nhau trong công tác rao truyền Danh Chúa. Sau khi Chúa Giê-xu sống lại và hiện ra nhiều lần cho nhiều người, ông Mác kết thúc sách Phúc Âm của ông bằng sự kiện Chúa Phục Sinh hiện ra với mười một sứ đồ, trao trọng trách và ban quyền năng để ra đi thực hiện trọng trách (câu 14-18). Và câu 19 ghi, “Đức Chúa Giê-xu phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.” Chúa thăng thiên là sự kiện xảy ra công khai trước mặt các môn đệ. Chữ “trời” trong câu này không phải chỉ về bầu trời nhưng chỉ về nơi Đức Chúa Trời ngự, vì trong ngôn ngữ hạn hẹp của con người không có đủ từ ngữ để diễn đạt. Kinh Thánh thường dùng cụm từ “ngồi bên hữu Đức Chúa Trời” để chỉ một vị trí rất đáng tôn trọng và đầy uy quyền (Thi Thiên 110:1; I Phi-e-rơ 3:22).


Về phần các môn đệ, sau khi chứng kiến Chúa thăng thiên, và nhận lãnh Đức Thánh Linh vào ngày Lễ Ngũ Tuần, họ đã mạnh mẽ ra đi truyền giảng khắp mọi nơi. Điều đặc biệt ở đây là khi họ ra đi thì “Chúa cùng làm với môn đệ” (câu 20). Ngôi Hai Đức Chúa Trời đã thi hành sứ mệnh cứu chuộc nhân loại vô cùng đặc biệt, Ngài sinh ra nơi chuồng súc vật, lớn lên trong một gia đình nghèo nàn, thi hành chức vụ với biết bao khó khăn, chịu chết nhục nhã trên cây thập tự, nhưng cuối cùng Ngài đã sống lại và thăng thiên vô cùng vinh quang. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, Chúa Giê-xu trở về với địa vị vinh quang vốn có từ ban đầu của Ngài nhưng vẫn không hề bỏ mặc môn đệ một mình trong công tác tiếp nối sứ mệnh của Chúa. Qua Đức Thánh Linh, Chúa Giê-xu luôn cùng làm việc với môn đệ khi họ ra đi rao truyền Phúc Âm.


Từ xưa cho đến nay, người theo Chúa và phục vụ Ngài không bao giờ cô đơn trong mọi công việc Chúa. Chúa Giê-xu luôn đồng hành, cùng làm việc, chăm sóc, và giữ gìn từng con dân Ngài như Lời Ngài đã hứa, “Ta thường ở cùng các con luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20b). Vì vậy, dù thuận lợi hay khó khăn, dù gặp thời hay không gặp thời, xin Chúa cho chúng ta cứ mạnh mẽ truyền giảng Phúc Âm vì biết rằng Chúa luôn cùng làm với chúng ta.


Bạn có vững lòng rao truyền Phúc Âm khi biết Chúa cùng làm với mình không?


Lạy Chúa Giê-xu, tạ ơn Chúa vì Ngài quá yêu con, không bao giờ lìa bỏ con. Dù đã thăng thiên nhưng Chúa vẫn luôn ở cùng, đồng công với con trong công tác truyền giảng Phúc Âm cứu người. Xin cho con mạnh mẽ rao truyền Danh Chúa luôn.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


61 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page