top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-22 Làm cho phải phép và theo thứ tự


 Câu gốc: “Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự” (I Cô-rinh-tô 14:40).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô truyền dạy cho nam và nữ tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô làm điều gì khi cầu nguyện hoặc giảng đạo? Điều này có ý nghĩa gì cho họ trong thời đó? Tại sao Hội Thánh ngày nay không áp dụng lời dạy này theo nghĩa đen? Nguyên tắc phổ quát của lời dạy này là gì?


Tiếp theo điều Sứ đồ Phao-lô truyền dạy về thứ tự uy quyền trong câu 2-3, thì những câu Kinh Thánh hôm nay ông trình bày những điều nên và không nên làm trong khi thờ phượng Đức Chúa Trời. Ông khuyên người nam không nên trùm đầu nhưng người nữ cần phải trùm đầu lại khi cầu nguyện hoặc nói tiên tri trong khi thờ phượng. Ông đưa ra lựa chọn nếu người nữ không muốn trùm đầu thì hãy hớt tóc đi (câu 6). Đây là điều không thể thực hiện vì theo lập luận của ông “…đàn bà để tóc dài thì là lịch sự cho mình” (câu 15). Cụm từ “lịch sự cho mình” có nghĩa là niềm tự hào và vinh dự cho người nữ. Vì thế, dù đưa ra lựa chọn nhưng Sứ đồ Phao-lô muốn khẳng định tính quan trọng của những điều ông đã khuyên dạy họ phải thực hiện trong khi thờ phượng Đức Chúa Trời.


Sở dĩ có lời khuyên này vì trong bối cảnh văn hóa của dân thành Cô-rinh-tô, một người nam để tóc dài là dấu hiệu của một mại dâm đồng tính trong đền thờ ngoại giáo (I Cô-rinh-tô 6:10), ngược lại một người nữ cắt tóc ngắn lại bị cho là người thiếu đoan chính. Chính vì thế, thực hiện theo lời dạy của Sứ đồ Phao-lô trong bối cảnh văn hóa của Cô-rinh-tô, là một thành phố sống phóng túng nhất thời bấy giờ, thì khi cầu nguyện hoặc giảng đạo, nam Cơ Đốc nhân không nên trùm đầu, nhưng nữ Cơ Đốc nhân cần phải trùm đầu, như vậy họ sẽ không gặp khó khăn gì trong xã hội đương thời, và không có cớ ngăn trở khi họ thực hiện công tác chứng nhân cho Đức Chúa Giê-xu Christ.


Vì đây là lời khuyên dạy trong bối cảnh văn hóa thời đó, nên chúng ta thấy Hội Thánh Chúa ngày nay không áp dụng việc trùm đầu theo nghĩa đen. Nhưng nguyên tắc phổ quát của lời dạy này là chúng ta không nên để cho lời nói, việc làm của chúng ta gây cớ vấp phạm cho người khác. Mọi sự tự do trong Chúa đều phải vì vinh quang của Đức Chúa Trời và đem đến ích lợi cũng như nêu gương sáng cho những người chung quanh. Đặc biệt là trong lúc thờ phượng Đức Chúa Trời, mỗi người cần tôn cao Chúa qua mọi việc làm, kể cả trang phục của chúng ta. Đừng để sự tự do của mình làm ảnh hưởng đến trật tự trong Hội Thánh, gây chia rẽ và làm cớ cho người khác gièm chê Chúa. Hãy nhớ rằng, Cơ Đốc nhân “đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng Danh Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 6:20).


Bạn có sẵn sàng thay đổi chính mình để tạo sự hiệp nhất và gây dựng trong Hội Thánh hay không?


Kính lạy Đức Chúa Trời kính yêu! Tạ ơn Chúa vì Lời Chúa nhắc nhở con những việc nên và không nên làm trong khi thờ phượng Chúa, giúp con biết cách sử dụng sự tự do để làm sáng Danh Ngài.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


44 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page