top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-22 Sống vui lòng Chúa


 

Câu gốc: “Khi tính hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va, thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người” (câu 7).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con sống vui lòng Chúa như thế nào? Người sống vui lòng Chúa sẽ nhận phước hạnh nào? Tại sao phải sống theo ý Chúa? Bạn cần làm gì để có thể bước đi trong sự công chính và thánh khiết?


Trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta đã học về chân lý: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.” Hôm nay, chúng ta học thêm về bí quyết sống vui lòng Chúa.

Phần lớn con người ai cũng tự cho rằng đường lối mình là trong sạch, việc làm mình là khôn ngoan và thường đánh giá tốt xấu dựa trên bề ngoài. Nhưng Đức Giê-hô-va đánh giá tấm lòng con người (câu 2). Nếu lòng người ấp ủ sự kiêu căng thì Đức Giê-hô-va sẽ gớm ghiếc, ghê tởm, vì người có lòng kiêu ngạo chắc hẳn không cần đến Chúa, người đó phải chịu hình phạt. Ngược lại, Chúa sẽ ban phước cho người sống vui lòng Ngài (câu 5-6).


Vua Sa-lô-môn dạy con phải sống vui lòng Chúa theo những phương diện: Thứ nhất, lòng con phải ngay thẳng, trong sáng trước mặt Chúa (câu 2). Tấm lòng của con bày tỏ đức tin của con nơi Chúa. Con có thể dối lòng với người nhưng không thể dối lòng mình trước mặt Chúa. Lòng trong sạch chứng tỏ con kính sợ Chúa. Và khi lòng con kính sợ Chúa, con sẽ xây bỏ điều ác (câu 6). Thứ hai, lòng con phải khiêm nhường (câu 5). Thái độ khiêm nhường của con phải xuất phát từ tấm lòng khiêm nhường. Người kiêu ngạo là người chống nghịch sự tể trị của Đức Chúa Trời nên lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va. Thứ ba, lòng con phải công chính với người (câu 8). Khi sống công chính, con có thể phải chịu thiệt thòi về hoa lợi, của cải, nhưng những điều con làm trong cuộc sống sẽ bày tỏ sự công chính của Chúa.


Khi con sống vui lòng Chúa, Chúa sẽ ban phước cho con. Phước hạnh Chúa tuôn đổ trên con, không chỉ thay đổi đời sống con mà còn ảnh hưởng đến những người quanh con. Ngay cả kẻ thù, Chúa cũng sẽ khiến họ hòa thuận với con (câu 7). Trong ân sủng Chúa, nhờ sự nhân từ và chân thật, tội con cũng được tha; nhờ lòng kính sợ Chúa, con sẽ tránh khỏi điều ác (câu 6).


Chúa Giê-xu đã dạy môn đệ cầu nguyện: “Ý Cha được nên, ở đất như trời!” (Ma-thi-ơ 6:10b). Đức Thánh Linh là Đấng dạy dỗ chúng ta mọi sự và giúp chúng ta nhớ Lời Chúa (Giăng 14:26), vì vậy sống trong thời kỳ ân sủng, dưới sự cáo trách, chỉ dạy của Đức Thánh Linh, cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta không sống theo ý riêng nhưng hết lòng sống theo ý Chúa. Chúng ta không sống với mục đích chỉ làm vui lòng người, nhưng trên hết là nếp sống chúng ta phải vui lòng Chúa, sống trong sạch, khiêm nhường và công chính theo lời dạy của Chúa.


Có điều gì bạn cần thay đổi để đời sống bạn được đẹp lòng Chúa hơn không?


Tạ ơn Chúa đã nhắc nhở con nhận biết mục đích của cuộc đời con là phải sống đẹp vui Chúa. Xin Đức Thánh Linh cáo trách những tội lỗi từ trong lòng con, giúp con đi trong đường lối thánh khiết, công chính, và khiêm nhường trước Chúa.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page