top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-24 Giữ lòng tinh sạch


 

Câu gốc: “Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ” (câu 2).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã dùng hình ảnh nào để cảnh tỉnh về tình yêu của các tín hữu Cô-rinh-tô dành cho Đấng Christ? Điều gì làm ảnh hưởng “lòng thật thà tinh sạch” của họ đối với Chúa? Bài học này nhắc nhở bạn điều gì?


Sứ đồ Phao-lô đang mở lòng với Hội Thánh Cô-rinh-tô bằng lời tự nhận “rồ dại” vì ông không khoe khoang như các giáo sư giả. Rồi ông nói “bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ” (câu 4). Tân Ước thường ví sánh Đấng Christ là tân lang, còn Hội Thánh là tân nương của Ngài (Ma-thi-ơ 9:15; Khải Huyền 19:7-9; 21:2). Trong mối liên hệ thiêng liêng ấy, ông Phao-lô nhắc các tín hữu Cô-rinh-tô phải là một “trinh nữ tinh sạch,” sắt son trong tình yêu, giữ lòng thật thà, tinh khiết với Đấng Christ như thuở ban đầu mới tiếp nhận tình yêu của Ngài qua ông Phao-lô.


Sứ đồ Phao-lô lo sợ rằng, như bà Ê-va bị con rắn cám dỗ ngày trước thể nào thì các tín hữu Cô-rinh-tô cũng sẽ mất đi lòng thanh sạch thuần khiết với Chúa thể ấy khi bị các giáo sư giả ngọt ngào lừa dối làm họ mất đi sự chân thật và tinh sạch với Đấng Christ. Các giáo sư giả rao truyền tà thuyết về một Giê-xu, Đức Thánh Linh, và Tin Lành khác với những gì ông Phao-lô đã đem đến cho các tín hữu tại đây. Thế nhưng, họ lại sẵn sàng chấp nhận một cách dễ dãi nên đã phạm sai lầm rất nghiêm trọng trong niềm tin.


Sứ đồ Phao-lô đã tự nhận mình “rồ dại,” giờ đây ông tiếp tục châm biếm các giáo sư giả, “Tôi nghĩ rằng, tôi chẳng thua kém gì các sứ đồ siêu đẳng kia đâu” (câu 5 BTTHĐ). Thật ra, ông cho họ biết rằng các giáo sư giả chẳng có điều gì trổi hơn cả. Vì nếu so về tài hùng biện thì có vẻ họ trổi hơn, tuy nhiên ông Phao-lô không dùng tài diễn thuyết khéo léo để lừa dối mà ông giảng Tin Lành cho họ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 2:4). Riêng về sự hiểu biết thì ông không hề thua kém, vì ông rao giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 2:6-10).


Lời Chúa phán với Hội Thánh Ê-phê-sô: “Nhưng điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình” (Khải Huyền 2:4-5a). Chúng ta cần xét lại sau những tháng ngày theo Chúa, chúng ta có còn giữ lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ như thuở ban đầu không? Hay những tà giáo, hoặc sự vui thú thế gian làm lòng yêu mến Chúa bị phôi pha! Hãy nhớ lại, ăn năn và làm lại từ đầu, tiếp tục giữ lòng tinh sạch với Chúa cho đến ngày gặp Ngài trong Tiệc Cưới Chiên Con.


Điều gì làm cho lòng yêu mến Chúa của bạn phôi pha?


Lạy Chúa, xin giúp con thắng hơn mọi cám dỗ về tiền tài, danh vọng, địa vị… để con luôn giữ lòng chân thật tinh sạch, yêu mến Chúa ngày càng hơn cho đến ngày gặp Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

38 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page