top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-25 Mùi thơm của Tin Lành

Updated: May 25, 2022


II Cô-rinh-tô 2:12-17

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn!” (câu 14).


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô vội rời Trô-ách để qua Ma-xê-đoan? Đức Chúa Trời rải mùi thơm về sự nhận biết Chúa khắp chốn qua đoàn truyền giáo của Sứ đồ Phao-lô như thế nào? Bạn làm gì để có thể rải mùi thơm về sự nhận biết Chúa trong những nơi Chúa đặt để?


Ông Tít là một người Hy Lạp đã tin nhận Chúa Giê-xu, ông là người được Sứ đồ Phao-lô rất tin cậy và yêu mến trong khi cùng nhau rao giảng Phúc Âm cho Dân Ngoại (Ga-la-ti 2:1-3). Qua thư của Sứ đồ Phao-lô, chúng ta biết ông nôn nóng gặp ông Tít tại thành Trô-ách để biết tin tức về Hội Thánh Cô-rinh-tô, nhưng khi đến nơi thì ông không gặp được, và đó là lý do ông rời khỏi Trô-ách để đến Ma-xê-đoan tìm ông Tít. Mặc dù “Chúa đã mở cửa cho tôi” ở Trô-ách (câu 12b), nhưng Sứ đồ Phao-lô không thể yên lòng khi chưa biết tình hình các tín hữu tại Cô-rinh-tô thế nào sau khi đọc thư ông viết do ông Tít đem đến cho họ nên ông đành vội từ giã các tín hữu Trô-ách (câu 13).


Từ câu 14, có lẽ tại Ma-xê-đoan, Sứ đồ Phao-lô đã gặp lại ông Tít và nhận được tin vui về nan đề tội lỗi của các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô đã tạm giải quyết, mưu kế ma quỷ gây chia rẽ ông với Hội Thánh Cô-rinh-tô đã bị thất bại (II Cô-rinh-tô 7:5-7), vì thế ông dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho ông niềm vui của sự đắc thắng khác nào hình ảnh người đi hàng đầu trong cuộc diễu hành của đoàn quân thắng trận trở về. Sứ đồ Phao-lô nói “…chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn!” (câu 14). “Trong Đấng Christ” và “mùi thơm về sự nhận biết Đấng Christ,” không có gì của Sứ đồ Phao-lô cả. Ông cứ trung thực truyền đạt Lời Đức Chúa Trời không như nhiều giáo sư giả vì tư lợi xuyên tạc sứ điệp (câu 17). Chính vì thế đoàn truyền giáo của Sứ đồ Phao-lô chính là mùi thơm của Đấng Christ, và qua họ Đức Chúa Trời “…rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn.”


Ngày nay, một số người vì tư lợi hoặc muốn người khác tôn vinh mình nên đã lôi kéo người khác làm môn đệ của mình thay vì giúp người khác trở nên môn đệ của Chúa. Họ là những người “giả mạo” Lời Chúa. Xin Chúa cho chúng ta rao giảng Phúc Âm chân thật “trước mặt Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ” (câu 17) để Chúa dùng chúng ta lan tỏa hương thơm của Tin Lành khắp những nơi chúng ta đang sống và làm việc.


Người thân và bạn bè của bạn có nhận được mùi thơm của Tin Lành khi tiếp xúc với bạn hay không?


Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin tha thứ cho con vì con yếu đuối chưa trung tín trong việc rao truyền Phúc Âm cứu rỗi của Chúa. Xin đổi mới con mỗi ngày để qua đời sống con Đức Chúa Trời rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

49 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page