top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-25 Tiệc thánh


 Câu gốc: “…Ấy là Đức Chúa Giê-xu, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Này là thân thể Ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều này để nhớ Ta. …Ngài lấy chén và phán rằng: Chén này là sự giao ước mới trong huyết Ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ Ta” (câu 23-25).


Câu hỏi suy ngẫm: Lễ Tiệc Thánh do ai thiết lập? Và được thiết lập khi nào? Ý nghĩa của bánh và chén là gì? Khi dự Tiệc Thánh con dân Chúa phải có trách nhiệm gì? Lễ Tiệc Thánh có ý nghĩa như thế nào đối với bạn?


Do các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô có những hành động sai trật, thiếu yêu thương, sẻ chia trong bữa ăn yêu thương mang ý nghĩa Tiệc Thánh, nên Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở cho họ nhớ về ý nghĩa thật của Thánh Lễ Tiệc Thánh. Trước hết, ông khẳng định đây không phải là điều ông tự lập nên, nhưng đã nhận từ nơi Chúa để truyền dạy cho các tín hữu. Ông mô tả lại bối cảnh Đức Chúa Giê-xu Christ thiết lập Thánh Lễ Tiệc Thánh, đó là khi Ngài đang dự bữa ăn thông công với các sứ đồ lần cuối trong đêm Lễ Vượt Qua trước khi bị phản nộp (Lu-ca 22:13-20). Lễ Vượt Qua là dịp người Do Thái kỷ niệm ngày họ được Đức Chúa Trời giải cứu khỏi ách nô lệ tại Ai Cập. Cũng thế, Tiệc Thánh nhắc Cơ Đốc nhân nhớ về sự thương khó và sự chết Chúa Giê-xu đã chịu để những ai tin nhận Ngài được giải cứu khỏi ách nô lệ của tội lỗi.


Trước hết, Chúa lấy bánh, tạ ơn rồi bẻ bánh ra và phán, “Này là thân thể Ta, vì các ngươi mà phó cho.” Sau khi ăn xong, Chúa lấy chén và phán, “chén này là sự giao ước mới trong huyết Ta.” Bánh bị bẻ ra tượng trưng cho thân Chúa bị tan nát vì tội lỗi của chúng ta; chén nước nho tượng trưng cho máu Chúa đổ ra để cứu chuộc nhân loại. Chúa dùng hai vật phẩm bánh và chén trong Lễ Vượt Qua để làm hình ảnh minh họa cho sự thương khó và sự chết của Chúa.


Cả hai lần Chúa đều lặp lại “hãy làm điều này để nhớ Ta.” Và Sứ đồ Phao-lô căn dặn, “Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.” Như vậy, Tiệc Thánh là Thánh Lễ do Chúa Giê-xu thiết lập, Ngài dạy phải làm như Chúa đã làm để nhớ đến công giá cứu chuộc Đấng Christ đã thực hiện để chúng ta nhận được sự tha thứ, đồng thời cũng có trách nhiệm phải rao truyền sự chết chuộc tội của Chúa cho tới lúc Chúa đến. Trong đêm đó, Chúa Giê-xu bị bắt, sau đó bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết, và chôn. Nhưng có một hy vọng lớn khi dự Tiệc Thánh, đó là Chúa sẽ trở lại. Điều quan trọng là mỗi chúng ta khi dự Tiệc Thánh thì phải thực hiện trọng trách rao sự chết của Chúa cho tới ngày Chúa tái lâm.


Bạn thường có thái độ như thế nào khi dự Thánh Lễ Tiệc Thánh?


Kính lạy Đức Chúa Giê-xu Christ! Con tạ ơn Chúa đã vui lòng phó thân Ngài để đền tội cho chính con, và máu vô tội Ngài đã đổ ra để con được tha thứ. Xin giúp con luôn ghi nhớ điều phước hạnh này và hết lòng rao truyền Danh Chúa luôn.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page