top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-26 Hoàng tử Sa-lô-môn chính thức lên làm vua


 

Câu gốc: “Bấy giờ, Sa-lô-môn ngồi lên trên ngôi của Đức Giê-hô-va, làm vua thế cho Đa-vít, cha người, và người được hưng thịnh; cả Ít-ra-ên đều vâng theo mạng người” (câu 23).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít và hội chúng đã làm gì? Họ đã dâng những của lễ gì? Vì sao đây là lần thứ hai ông Sa-lô-môn được tôn làm vua? Ông được Chúa ban phước như thế nào? Bạn học được gì từ những ơn phước Chúa ban cho ông Sa-lô-môn?


Với lòng hân hoan về mọi điều Chúa ban, Vua Đa-vít đã dâng lời chúc tụng Chúa trước mặt cả hội chúng. Sau đó toàn dân cùng chúc tụng và thờ phượng Ngài. Ngày hôm sau, họ đã dâng lên Ngài rất nhiều của lễ, gồm một ngàn con bò đực, một ngàn con chiên đực và một ngàn con chiên con. Số lượng lớn của lễ thiêu cho thấy đây là một buổi lễ được xem là rất trọng đại. Cũng trong ngày đó, họ đã xức dầu và tôn Hoàng tử Sa-lô-môn, con trai Vua Đa-vít, làm vua. Và đặc biệt đây là lần thứ hai ông được tôn làm vua. Dù chi tiết này được nhắc đến một cách rất ngắn gọn nhưng phía sau đó là những khó khăn mà Hoàng tử Sa-lô-môn phải trải qua để đến được ngôi vua. Ông đã được tôn làm vua lần thứ nhất trong tình cảnh cấp bách khi Hoàng tử A-đô-ni-gia, người anh cùng cha khác mẹ, tự tôn làm vua. Khi biết được tin dữ này, Vua Đa-vít đã sai người tức tốc đưa Hoàng tử Sa-lô-môn đến Ghi-hôn để được Thầy Tế lễ Xa-đốc và Tiên tri Na-than xức dầu làm vua (I Các Vua 1).


Vua Sa-lô-môn, mẹ của ông là bà Bát-sê-ba, và nhiều người khác ở trong triều đều biết rằng Hoàng tử Sa-lô-môn chính là người Chúa chọn kế vị vua cha nhưng việc lên ngôi vua của ông đã gặp trở ngại lớn. Có thể họ đã không khỏi có những phút giây nản lòng, không biết chương trình của Chúa rồi có được thực hiện hay không. Ngay cả Vua Đa-vít tuy đã nhiều lần được xức dầu để làm vua nhưng cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn (I Sa-mu-ên 16:13; II Sa-mu-ên 2:4; 5:3). Và cuối cùng, chính mắt mọi người đã nhìn thấy chương trình của Chúa thành tựu. Vua Sa-lô-môn, người được Chúa chọn để làm vua (I Sử-ký 22:9-10), cũng đã chính thức được tôn làm vua trước mặt những lãnh đạo quan trọng và cả Ít-ra-ên, với một lễ đăng quang hết sức long trọng. Chẳng những vậy, ông còn được Chúa ban cho nhiều ơn phước: được hưng thịnh, được sự phục tùng của các cấp lãnh đạo và toàn dân Ít-ra-ên. Đức Giê-hô-va đã khiến cho ông “được rất cao trọng” và “được oai nghiêm” đến đỗi trong Ít-ra-ên chẳng có vua nào trước đó được như vậy.


Có những lúc Chúa đặt vào lòng chúng ta những mơ ước, khải tượng, mục tiêu mà chúng ta biết đó là điều Chúa muốn, nhưng có thể Chúa ban cho chúng ta điều đó ngay, hoặc Chúa chỉ để những điều đó vào lòng và cho chúng ta chờ đợi. Điều quan trọng là hãy vững tin rằng chương trình tốt đẹp của Chúa chắc chắn sẽ được thực hiện.


Bạn có nản lòng vì thấy những điều tốt đẹp trong chương trình và kế hoạch của Chúa chưa được thực hiện không?


Lạy Chúa, xin cho con cứ đặt đức tin trọn vẹn nơi Ngài dù hoàn cảnh có ra sao, vì biết rằng cuối cùng thì ý muốn và chương trình tốt đẹp của Chúa chắc chắn sẽ được thực hiện.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

39 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page