top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-28 Được Đổi Áo Mới

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Thiên sứ cất tiếng nói cùng những kẻ đứng ở trước mặt mình rằng: Hãy lột bỏ những áo bẩn khỏi nó. Lại nói cùng Giê-hô-sua rằng: Hãy nhìn xem, ta đã bỏ sự gian ác khỏi ngươi, và ta sẽ mặc áo đẹp cho ngươi” (Xa-cha-ri 3:4).


Câu hỏi suy ngẫm: Hai vị vua bị lưu đày qua Ba-by-lôn có số phận khác nhau ra sao? Việc Vua Giê-hô-gia-kin được đổi áo tù có ý nghĩa gì? Bạn phải sống thế nào khi được Chúa cho mặc chiếc áo công nghĩa thay cho chiếc áo tội lỗi?


Trong các đợt phu tù sang Ba-by-lôn, không chỉ có dân thường mà có cả hai vua của Giu-đa là Vua Giê-hô-gia-kin và Vua Sê-đê-kia. Số phận của hai vua cũng rất khác nhau dù đều được nhắc đến trong phân đoạn cuối của sách Tiên tri Giê-rê-mi: Vua Sê-đê-kia phải chứng kiến cảnh các con trai mình bị giết, ông bị móc mắt và phải chết tủi nhục trong tù. Riêng Vua Giê-hô-gia-kin, vào thời trị vì của vị tân vương Ba-by-lôn là Vua Ê-vinh-Mê-rô-đác, vua “…trả lại chức vua cho Giê-hô-gia-kin,” “đem ra khỏi ngục,” “lấy lời lành nói với, và lập ngôi người cao hơn ngôi các vua cùng ở với mình tại Ba-by-lôn,” “sai đổi áo tù” và Vua Giê-hô-gia-kin được ngồi cùng bàn với vua Ba-by-lôn cũng như được chu cấp bổng lộc đến trọn đời (câu 31-34).


Sau những cảnh tang thương, giết chóc, đây thật là một bức tranh tươi mới tràn đầy hy vọng được ký thuật vào cuối sách tiên tri Giê-rê-mi. Trong những điều tốt lành Vua Ê-vinh-Mê-rô-đác đã làm cho Vua Giê-hô-gia-kin, điều gây sự chú ý đặc biệt là việc vua Ba-by-lôn đổi áo tù cho người. Sự việc này đã thay đổi cả địa vị và cuộc sống của vua. Thầy Tế lễ Giê-hô-sua từng ra mắt Đức Chúa Trời trong “chiếc áo bẩn,” là cớ để Sa-tan kiện cáo với Đức Chúa Trời, và ông đã được Chúa cho đổi áo sạch đẹp (Xa-cha-ri 3:3-4). Không chỉ có Thầy Tế lễ Giê-hô-sua, nhưng Đức Chúa Trời còn “đổi áo công nghĩa” cho chúng ta là những tội nhân đang mặc trên mình “chiếc áo gian ác,” “chiếc áo tội lỗi,” nhờ công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu.


Hình ảnh một người được đổi áo bày tỏ ý nghĩa địa vị của người ấy đã thay đổi. Ngày trước, Vua Giê-hô-gia-kin dù là vua nhưng khi khoác trên mình chiếc áo tù, vua phải sống và bị đối xử như một tù nhân, ngược lại khi chiếc áo tù được thay đổi bằng áo mới do Vua Ê-vinh-Mê-rô-đác ban cho, vua lại trở về địa vị được tôn trọng, được ăn cùng vua Ba-by-lôn, được chu cấp bổng lộc… Cũng vậy, từ khi tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được Đức Chúa Trời khoác cho chúng ta “chiếc áo công nghĩa.” Qua đó, Ngài không còn xem chúng ta là tội nhân đáng hình phạt, nhưng là con cái rất yêu dấu của Ngài, được hưởng trọn những ơn phước Ngài dành cho chúng ta. Xin Chúa cho mỗi chúng ta hiểu được điều này để quyết sống xứng đáng với địa vị mới mình đang có, đừng tiếp tục sống trong tội lỗi cũ vì chiếc áo tội nhân đã được lột bỏ.


Bạn có sống đúng với địa vị của mình khi được mặc “chiếc áo công nghĩa” không?


Tạ ơn Chúa vì chiếc áo công nghĩa Ngài ban cho con qua công giá cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Xin giúp con sống xứng đáng trong địa vị mới con được ban trong Danh Ngài.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

17 views0 comments

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page