top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-29 Đáp lời Chúa gọi

Updated: May 30, 2023


 

Câu gốc: “Trong vòng các ngươi mấy người khôn ngoan hơn hết hãy đến làm mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn” (câu 10).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se kêu gọi những ai đến góp phần vào công việc xây dựng đền tạm? Họ có những kỹ năng, đức tính và tinh thần làm việc ra sao? Bạn có thái độ và đáp ứng thế nào khi Chúa kêu gọi góp phần vào công việc Ngài?


Ông Môi-se đã vâng lệnh Đức Giê-hô-va kêu gọi dân chúng dâng hiến lễ vật cần thiết để xây dựng đền tạm (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:1-9; 35:4-9), giờ đây, ông kêu gọi “Trong anh em ai là người khéo tay hãy đến làm tất cả những gì Đức Giê-hô-va đã truyền dạy” (Xuất Ê-díp-tô Ký 35:10 BTTHĐ). Đội ngũ xây dựng đền tạm được tuyển chọn gồm những người khôn ngoan, khéo léo nhất trong Ít-ra-ên. Họ sẽ làm đúng từng chi tiết kỹ thuật của từng bộ phận Chúa đã liệt kê cho đền tạm của Ngài, bao gồm: Lều trại, bố vi che hành lang, màn ngăn cách Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh; các vật dụng ở bên ngoài sân hội mạc, Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh; dầu xức và hương liệu cho sự thờ phượng Chúa; những bộ áo lễ đặc biệt cho ông A-rôn và các con trai người, v.v… (câu 11-19). Họ là những người nam và nữ làm công tác xây dựng, thợ bạc, thợ mộc, thợ dệt, thợ may, thợ chế hương chuyên nghiệp. Quá trình xây dựng cho thấy họ phân thành các đội ngũ tùy theo chuyên môn và khả năng của mỗi người, bố trí người lãnh đạo cho mỗi chuyên ngành. Như vậy, người làm công việc này phải có tinh thần kỷ luật, hợp tác chặt chẽ, tỉ mỉ trong từng chi tiết và tinh thần đồng đội để hoàn thành tốt nhất công việc được phân công.


Theo lời kêu gọi của ông Môi-se, những người có khả năng và tài trí, đủ các điều kiện đã nêu, sẽ tự nguyện đến đóng góp những kỷ năng của mình để xây dựng đền tạm cho Chúa. Giống tinh thần dâng hiến của cải, những người thợ chuyên nghiệp này sẽ dâng công sức, tài năng của mình một cách thành tâm và sẵn lòng.


Ngày nay, khi Chúa kêu gọi phục vụ Ngài, nhiều Cơ Đốc nhân đã sẵn lòng đáp ứng. Họ nhận ra cuộc đời mình hoàn toàn nằm trong hoạch định tốt lành của Chúa và vinh dự được Chúa sử dụng. Tuy nhiên, cũng có những người do dự khi nghĩ đến tài sức của mình còn giới hạn hoặc trên vai còn nhiều gánh nặng về cơm áo gạo tiền cho gia đình. Trong thực tế, nhiều người phục vụ Chúa đã kinh nghiệm sự gia ơn thêm sức của Chúa về mọi mặt. Khi Chúa kêu gọi chúng ta vào công việc của Ngài, Ngài cũng ban ân tứ, cơ hội, đồng hành và giúp chúng ta hoàn thành sứ mệnh Chúa ủy thác. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta hiện diện trong gia đình, Hội Thánh, trường học hoặc nơi làm việc. Mỗi chúng ta là con gặt Chúa đặt để vào những cánh đồng khác nhau để thực hiện sứ mệnh Chúa giao. Hãy cảm tạ Chúa về ân tứ, năng lực và cơ hội Chúa ban cho để chúng ta luôn hết lòng phục vụ Ngài.


Bạn có nhận ra tiếng Chúa gọi và đáp lời phục vụ Ngài không?


Lạy Chúa, cầu xin Chúa cho con nhạy bén nhận ra tiếng gọi của Ngài, vui lòng đáp ứng để kinh nghiệm sự đồng hành sống động của Ngài và có cuộc sống hữu ích trong Chúa.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page