top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-29 Chuẩn bị nghênh đón Chúa


 Câu gốc: “Hãy đi đến cùng dân sự, khiến dân giữ mình thánh sạch ngày nay và ngày mai, cùng phải giặt áo xống mình. Qua ngày thứ ba, dân khá sẵn sàng, vì ngày đó Đức Giê-hô-va sẽ giáng lâm trước mắt dân sự tại núi Si-na-i” (câu 10-11).


Câu hỏi suy ngẫm: Việc chuẩn bị cho dân chúng gặp Chúa được mô tả như thế nào? Phân đoạn này cho biết gì về bản tính của Chúa? Bạn chuẩn bị gì khi nhóm thờ phượng Chúa? Bạn chuẩn bị gì thế nào để nghênh đón Chúa tái lâm?


Sau khi cả dân chúng biết rõ giao ước Đức Chúa Trời đề ra, họ đồng thanh đáp rằng: “Chúng tôi xin làm mọi việc Đức Giê-hô-va đã phán dặn.” Chúa cho ông Môi-se biết: Ngài sẽ hiện đến trong một đám mây mịt mù, và khi Ngài phán với ông Môi-se thì dân chúng cũng nghe và họ sẽ tin tưởng ông suốt đời (câu 9). Một lần nữa, Chúa công bố với dân Ngài rằng ông Môi-se là người được Ngài sai phái để họ nghe theo mọi điều ông sẽ truyền bảo cho họ. Khi Chúa gọi một người đứng vào chức vụ, Ngài sẽ trang bị, công khai, ban cho thẩm quyền, và tạo điều kiện để người ấy có thể hoàn thành chức vụ Chúa giao.


Ông Môi-se được Chúa căn dặn phải biệt riêng dân Chúa ra thánh trong ngày hôm đó và ngày hôm sau, cũng phải giặt áo xống mình (câu 10). Dân Chúa phải chuẩn bị cả về thể xác lẫn tinh thần đều được thánh khiết. Họ phải giữ mình không phạm tội, thậm chí còn phải tránh làm những việc thường ngày để trọn lòng hướng về Chúa. Ông Môi-se dặn những người nam chớ “gần” đàn bà (câu 15). Việc gần gũi vợ không phải là điều bất khiết nhưng họ cần kiêng khem để toàn tâm toàn trí chuẩn bị cho việc gặp Chúa. Đến ngày thứ ba, họ phải sẵn sàng, không một công việc nào được ưu tiên hơn là việc ra mắt Chúa. Khi chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta cũng cần phải dọn lòng, trang phục sạch sẽ, tạm gác lại những công việc hằng ngày để tập trung tâm trí vào Chúa, sẵn lòng lắng nghe Lời Chúa và làm theo.


Sự hiện diện của Chúa làm cho núi Si-na-i trở nên thánh. Dân Chúa chỉ được đứng chung quanh dưới chân núi, không một người hay con vật nào được phép leo lên núi, thậm chí không được chạm đến chân núi. Ai vi phạm sẽ bị tử hình bằng cách ném đá hoặc bắn tên (câu 12-13). Khi nghe tiếng kèn thổi lên thì dân Chúa mới được phép đi đến gần chân núi. Cuộc gặp gỡ giữa Chúa và dân Ngài được mô tả rất chi tiết từ giai đoạn chuẩn bị dân Chúa, thời gian, địa điểm, và mục tiêu cho thấy Chúa là Đấng Chí Thánh. Ngài làm việc đúng theo luật thánh và kế hoạch rõ ràng. Cơ Đốc nhân cũng đang chờ đợi nghênh đón Chúa tái lâm, chúng ta cần phải chuẩn bị đời sống như lời dạy của Sứ đồ Phi-e-rơ, “Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình” (I Phi-e-rơ 1:15).


Bạn đang chuẩn bị đời sống thế nào để sẵn sàng nghênh đón Chúa tái lâm?


Lạy Cha, trong khi chờ đợi nghênh đón Chúa, xin cho con luôn kính sợ Chúa và nhờ cậy Ngài sống thánh khiết mỗi ngày hầu cho con trở nên một đền thờ thánh sạch để Chúa ngự.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


92 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page