top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-29 Sống ngay lành


 

Câu gốc: “Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16).


Câu hỏi suy ngẫm: Dân Chúa phải sống ngay lành với những ai và qua những hành động cụ thể nào? Lời Chúa dạy các bí quyết gì để giúp dân Chúa sống ngay lành? Bạn rút ra nguyên tắc sống nào từ bài học hôm nay?


Sống ngay lành thể hiện qua lời chứng chân thật và hành động yêu thương. Dân Chúa phải xác quyết nói chân thật, không đồn huyễn, tránh xa lời giả dối (câu 1, 7), làm chứng chân thật trong các vụ kiện cáo (câu 2a, 6). Hành động yêu thương được thể hiện khi cư xử công bằng với mọi người: không tây vị người nghèo và hiếp đáp khách ngoại bang (câu 3, 6, 9), không giết người vô tội và người công bình (câu 1, 7), thấy lừa hay bò của kẻ thù đi lạc phải đem về cho họ (câu 4), thấy lừa của kẻ ghét mình ngã quỵ vì chở nặng thì phải giúp người ấy đỡ lừa dậy (câu 5). Hành động yêu thương không chỉ tránh làm điều ác nhưng còn tích cực làm điều lành cho người lân cận. Lời Chúa cho biết người lân cận bao gồm những người Chúa đặt để chung quanh ta, đó là người nghèo khó, khách ngoại bang, thậm chí là kẻ thù của mình (câu 3-6, 9). Chúa Giê-xu cũng thách thức môn đệ Ngài: “Nhưng ta phán cùng các ngươi, là người nghe ta: Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình” (Lu-ca 6:27-28).


Giữa xã hội mà người thế gian có xu hướng hiếp đáp người cô thế, bợ đỡ người giàu có, thiên vị người có chức quyền để kiếm tư lợi, thì tuyển dân cần ý thức rằng sống ngay lành là một mệnh lệnh từ Chúa, vì bản chất của Chúa là chân thật, tuyệt đối không tây vị ai và luôn thiện lành. Con dân của Chúa được biệt ra khỏi thế gian để sống theo sự kêu gọi của Ngài. Chúa nhấn mạnh dân Ngài phải bảo vệ công lý cho những người nghèo và khách ngoại bang (câu 3, 6, 9).

Để giúp con dân Chúa sống ngay lành, Chúa dạy những bí quyết sau: Trước tiên, mỗi người phải kính sợ Chúa, quyết sống ngay lành để làm đẹp lòng Chúa, và nhận thức rằng Chúa không hề tha thứ kẻ gian ác (câu 7). Thứ hai, không để mình bị cám dỗ thỏa hiệp với sự lừa dối qua việc kết bạn hay lập băng nhóm với những kẻ làm ác; không hùa theo số đông mà bẻ cong công lý (câu 1-2). Thứ ba, không nhận của hối lộ vì của hối lộ làm mờ mắt người sáng suốt và làm nghiêng lệch cán cân công lý (câu 8). Cuối cùng, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác; cảm thông những nỗi khổ của khách ngoại bang mà không hiếp đáp họ (câu 9).


Để sống đúng với danh xưng Cơ Đốc nhân, chúng ta phải giống như cá lội ngược dòng, sẵn sàng đi ngược lại quan niệm sống của xã hội để sống theo chuẩn mực của Chúa, từ bỏ cái tôi của chính mình để có thể sống ngay lành.


Bạn có sẵn sàng sống ngay lành để làm muối của đất giữa xã hội không?


Lạy Chúa công chính và yêu thương! Xin cho con biết kính sợ Chúa, có lòng bác ái và công bình để con có thể sống ngay lành trước mặt Chúa và người lân cận theo Lời Chúa dạy.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

47 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page