top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-01 Bổn phận của con cái và cha mẹ


 

Câu gốc: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12).


Câu hỏi suy ngẫm: Tầm quan trọng của điều răn thứ năm ra sao? Lời Chúa dạy về bổn phận con cái, cha mẹ trong gia đình như thế nào? Bạn nhận được ích lợi nào khi làm tròn bổn phận Chúa dạy?


Trong Mười Điều Răn, điều răn thứ năm là điều răn về bổn phận của con cái với cha mẹ: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.” Đó là điều răn đầu tiên về bổn phận giữa người với người có lời hứa ban phước kèm theo. Một xã hội lành mạnh phải đặt nền tảng trên những gia đình lành mạnh, trong đó mối liên hệ giữa con cái và cha mẹ là điều kiện thiết yếu cho một gia đình lành mạnh.


Kinh Thánh dạy con cái khi còn dưới sự nuôi dưỡng và chăm sóc của cha mẹ, phải vâng phục sự dạy dỗ của bậc sinh thành. Chúa Giê-xu đã nêu gương tốt, khi còn thơ ấu tại Na-xa-rét đã phục tùng cha mẹ phần xác là ông bà Giô-sép, Ma-ri (Lu-ca 2:51). Khi đã trưởng thành, dù có thể tự lập và đủ trí khôn tự quyết định những việc của chính mình, con cái vẫn phải giữ lòng hiếu kính trọn đời đối với cha mẹ. Lòng hiếu kính ấy phải được bày tỏ qua thái độ kính trọng cha mẹ bằng lời nói và hành động. Khi cha mẹ già yếu, sức khỏe bị giới hạn, con cái có bổn phận giúp đỡ cha mẹ trong những sinh hoạt hằng ngày cũng như giúp đỡ tài chính và phụng dưỡng trong khả năng của mình. Sứ đồ Phao-lô đã dạy trong thư I Ti-mô-thê 5:4, 8 rằng: “Nếu bà góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời… Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.”


Về phần cha mẹ, đặc biệt người cha là chủ gia đình, “chớ chọc cho con cái mình giận dữ,” chẳng hạn như hành động áp bức, đưa ra những mệnh lệnh phi lý, “nhưng hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa” (Ê-phê-sô 6:4b Bản Truyền Truyền Thống Hiệu Đính—BTTHĐ). Khi mục đích của sự sửa phạt là giúp con cái trưởng thành và động cơ của cha mẹ trong kỷ luật là vì yêu thương, con cái sẽ nhận biết cha mẹ đang muốn làm điều tốt cho mình chứ không phải vì tự ái hay giận dữ. Cha mẹ cần phải học theo gương sửa phạt của Chúa (Hê-bơ-rơ 12:1-11).


Con cái và cha mẹ làm tròn bổn phận theo Lời Chúa dạy là bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa, sẽ nhận được phước hạnh của lời hứa Chúa ban, và cũng nêu gương tốt cho nhiều người thấy Chúa qua gia đình chúng ta. Trên hết, khi con cái biết vâng phục cha mẹ, chúng sẽ vâng phục Đấng Christ tốt hơn khi trưởng thành.


Bạn có sống đúng theo Lời Chúa dạy trong gia đình chưa? Có điều gì cần thay đổi?


Lạy Chúa, xin giúp con làm trọn bổn phận trong gia đình theo lời Chúa dạy và làm sáng Danh Ngài ngay tại nơi con sinh sống.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page