top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-01 Lòng nhân từ vô biên của Đức Chúa Trời


 

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài, hay làm ơn trong mọi công việc Ngài” (Thi Thiên 145:17).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ca-in đã phạm tội ác gì? Đức Chúa Trời đã đoán phạt ông ra sao? Ông Ca-in đã cầu xin điều gì? Đức Chúa Trời đáp ứng thế nào? Bạn học biết gì về Đức Chúa Trời qua câu chuyện này?


Sáng-thế Ký chương 4 mở đầu bằng một câu chuyện buồn của loài người sau khi sa ngã. Vào thời điểm này, ông bà A-đam và Ê-va chỉ có hai con trai là cậu Ca-in và cậu A-bên. Không phải tình cờ mà trong 16 câu đầu của chương 4 đã có 7 lần đề cập đến ông A-bên là “em Ca-in.” Điều này cho thấy mối liên hệ khắng khít giữa hai anh em. Thế nhưng một khi tội lỗi xen vào thì bất cứ mối liên hệ khắng khít nào cũng có thể bị đổ vỡ. Và sự đổ vỡ ở đây rất nặng nề—ông Ca-in đã giết em mình (câu 8). Chúng ta nhận ra sự khủng khiếp của tội lỗi khi nó lan truyền nhanh chóng từ thế hệ này qua thế khác, và càng ngày mức độ nghiêm trọng của tội lỗi càng tăng lên.


Đức Chúa Trời thánh khiết, công chính đã phạt ông Ca-in phải làm lụng cực nhọc nhưng không nhận được hoa lợi, và sự lo lắng, sợ hãi sẽ thay thế cho sự bình an (câu 12). Một lần nữa, qua phản ứng của ông Ca-in trước án phạt của Đức Chúa Trời chúng ta nhận ra sự cứng lòng nằm ngay trong bản chất của ông Ca-in nói riêng và của con người nói chung. Ông Ca-in đã thưa với Chúa: “Sự hình phạt tôi nặng quá mang không nổi” (câu 13). Lẽ ra ông phải nói “TỘI LỖI tôi nặng quá,” nhưng điều ông quan tâm lại là “SỰ HÌNH PHẠT tôi nặng quá.” Ông chỉ quan tâm đến hậu quả của tội lỗi mà không quan tâm gì đến chính tội lỗi đó! Thay vì ăn năn, ông Ca-in chỉ lo cho mạng sống của mình. Nhiều người ngày nay cũng đang sống trong tinh thần sợ hậu quả của tội lỗi hơn là sợ chính tội lỗi. Ví dụ một người phạm tội nói dối, họ chỉ áy náy khi lời nói dối bị phát hiện, và nếu không ai phát hiện thì họ sẽ tiếp tục dối trá.


Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu xin của ông Ca-in và giúp bảo vệ mạng sống của ông (câu 15), một kẻ giết người và không biết ăn năn. Cho dù ông Ca-in không có bất cứ lý do nào để được thương xót, nhưng Đức Chúa Trời vẫn mở cho ông một con đường sống. Vì sao Ngài không giết ông Ca-in để trừng phạt mà lại còn bảo vệ mạng sống ông? Chỉ có một câu trả lời duy nhất là do bản chất yêu thương và nhân từ của Ngài. Đúng như Thi Thiên 145:17 đã mô tả bản tính của Đức Chúa Trời là Ngài luôn “công bình trong mọi đường,” nhưng Ngài lại là một Đức Chúa Trời nhân từ và “hay làm ơn trong mọi công việc.”


Bạn hứa nguyện sống thế nào khi học biết về lòng nhân từ vô biên của Chúa?


Cảm tạ Chúa vì sự nhân từ Ngài hằng còn mãi và luôn dư dật trên đời sống con. Xin cho con nhận biết Ngài cũng là Đấng công bình và nhân từ để con luôn sống cuộc đời thánh khiết trong một tinh thần biết ơn về sự nhân từ của Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

53 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page