top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-02 Giữ sự thông công trong Hội Thánh


 

Câu gốc: “Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện” (câu 42).


Câu hỏi suy ngẫm: Các tín hữu trong Hội Thánh đầu tiên sinh hoạt ra sao? Họ giữ mối thông công như thế nào? Kết quả từ sự trung tín của họ là gì? Bạn cần làm gì để giữ mối thông công với nhau trong Hội Thánh?


Có thể nói phân đoạn Kinh Thánh này là một khuôn mẫu sinh hoạt cho các Hội Thánh. Bác sĩ Lu-ca đã mô tả lại những sinh hoạt thường xuyên của các tín hữu trong Hội Thánh đầu tiên thật tuyệt vời. Họ kính sợ Chúa, trung tín trong sự nhóm lại, yêu mến Lời Chúa, hết lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, làm sáng Danh Chúa, và ảnh hưởng tốt đến nhiều người.


Một trong những điểm nổi bật của các tín hữu Hội Thánh đầu tiên là giữ mối thông công tốt đẹp trong Hội Thánh. Trong tình thông công đó, họ hiệp lại với nhau cùng chung dự Tiệc Thánh để nhắc nhau về sự hy sinh của Chúa Giê-xu, rồi cầu nguyện cho nhau. Mối thông công tốt đẹp thể hiện qua sự hiệp một trong Hội Thánh. Các tín hữu trong Hội Thánh đầu tiên đã “tâm đầu ý hợp” một lòng quan tâm đến nhu cầu của nhau và thể hiện qua hành động “bán hết tài sản, của cải mình có mà phân phát cho nhau tùy theo nhu cầu của mỗi người. Ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ; và từ nhà này đến nhà khác, họ bẻ bánh và dùng bữa cùng nhau với lòng vui vẻ, chân thành, ca ngợi Đức Chúa Trời và được ơn trước mặt mọi người” (câu 45-47a Bản Truyền Thống Hiệu Đính—BTTHĐ). Thật đây là một bức tranh quá đẹp về mối thông công giữa những anh chị em cùng đức tin trong Hội Thánh!


Nhờ mối thông công và lòng trung tín của họ mà mỗi ngày có thêm nhiều người được cứu vào Hội Thánh (câu 47). Nếu con cái Chúa trong Hội Thánh ngày nay có thể giữ được sự thông công tốt đẹp như các tín hữu trong Hội Thánh đầu tiên thì chắc chắn cũng sẽ thu hút và đem thêm được nhiều người vào Hội Thánh. Nhưng thật đáng buồn làm sao khi có nhiều Hội Thánh tan rã do những mâu thuẫn giữa con dân Chúa với mục sư hoặc ngược lại, hoặc giữa các tín hữu với nhau. Làm sao chúng ta có thể cứu người nếu mối thông công trong Hội Thánh không có?


Để giữ được sự thông công hiệp một, mỗi tín hữu phải học theo gương các tín hữu đầu tiên: chuyên tâm giữ Lời Chúa, hết lòng cầu nguyện, kính sợ Chúa, quan tâm đến nhu cầu của nhau, và sẵn sàng chia sẻ. Từng con dân Chúa phải làm theo lời dạy của Sứ đồ Phao-lô: “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (Phi-líp 2:3-4).


Bạn có đang hết sức giữ gìn sự thông công tốt đẹp với anh chị em mình trong Hội Thánh không?


Lạy Chúa, xin nhắc nhở con biết gìn giữ mối thông công với anh chị em trong Hội Thánh để từ đó có thể đem lại ảnh hưởng tốt cho người khác và giúp họ có cơ hội đến với Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views0 comments

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page