top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-02 Người chủ gia đình


 Câu gốc: “Dù vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người; người đàn ông là đầu người đàn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ” (I Cô-rinh-tô 11:3).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời kêu gọi ông Áp-ram làm gì? Ông đáp ứng ra sao? Bạn thấy gì trong vai trò chủ gia đình của ông Áp-ram? Trong gia đình bạn, ai là người quyết định?


Đây là phân đoạn Kinh Thánh nổi bật về sự vâng lời của ông Áp-ram đối với Đức Chúa Trời, cũng là khởi đầu cho việc Ngài sẽ thành lập tuyển dân của Ngài qua dòng dõi Áp-ra-ham. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về gia đình ông Áp-ram với những quyết định của ông để dẫn dắt gia đình mình hưởng được lời hứa phước hạnh từ Chúa.


Đang sống an lành nơi quê hương, Đức Chúa Trời kêu gọi ông Áp-ram ra khỏi vòng bà con, đi đến vùng đất Ngài sẽ chỉ định, và từ đó Ngài hứa sẽ ban phước cho ông (câu 1-3). Không chút do dự, ông Áp-ram đáp ứng tiếng gọi của Chúa, rời quê hương, bà con thân tộc, lên đường đi đến nơi Chúa muốn ông đến. Cùng đi với ông có vợ, các người cháu, và gia nhân (câu 4-5).


Trước giả thư Hê-bơ-rơ ghi nhận: “Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu”

(Hê-bơ-rơ 11:8). Với một đức tin trọn vẹn nơi Chúa, với cương vị là chủ gia đình, ông Áp-ram đã quyết định vâng lời mà không thắc mắc, đắn đo. Gia đình ông cũng vâng theo quyết định của ông, cùng phiêu lưu với ông vào cuộc hành trình đầy bất trắc. Tại đây, chúng ta nhận ra uy quyền lãnh đạo gia đình của ông Áp-ram, nếu không, làm sao ông có thể đưa cả tập thể này cùng đi đến nơi Chúa hứa! Một tấm gương nữa mà chúng ta học được nơi ông Áp-ram trong vai trò là chủ gia đình, đó là đi đến đâu ông cũng “lập bàn thờ” cho Đức Chúa Trời và “cầu khẩn Danh Ngài” (câu 7-8). Chính gương đức tin và lòng kính sợ Chúa mà ông được Chúa ban cho sự khôn ngoan để dẫn dắt gia đình và được gia đình mình vâng phục những quyết định của ông.


Ngày nay, những người chủ gia đình Cơ Đốc thật sự có đủ uy tín và năng lực để hướng dẫn gia đình mình bước đi trong đức tin hay không? Trên thực tế, có nhiều người chồng, người cha không gương mẫu, không sống theo Lời Chúa dạy nên không thể hướng dẫn vợ con mình trong đức tin được. Cầu xin Chúa dùng gương sáng của ông Áp-ram giúp đỡ những người chủ gia đình sống đúng trong mối liên hệ với Chúa, như thế mới có năng lực để dìu dắt gia đình đến bến bờ phước hạnh. Sứ đồ Phao-lô dạy trong thư I Cô-rinh-tô 11:3 rằng, Chúa Giê-xu là chủ gia đình, là đầu người chồng, chồng là đầu vợ và vợ phải vâng phục chồng. Chúa đặt để người chồng là chủ gia đình, nhưng Chúa Giê-xu là đầu người chồng. Thứ tự này dạy người chủ gia đình luôn phải quyết định mọi sự trong ý Chúa.


Bạn có sống đúng thứ tự uy quyền Chúa đặt để trong gia đình không?


Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết sống kính sợ Chúa, vâng lời Ngài để nhận được sự khôn ngoan và uy quyền từ Chúa để dìu dắt gia đình con kinh nghiệm được phước hạnh Chúa ban.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


38 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page