top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-04 Lòng nhân từ và tha thứ


 

Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta cũng không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa” (câu 11b).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu bị âm mưu gài bẫy như thế nào? Ngài giải quyết ra sao? Chúa đối xử với người đàn bà phạm tội tà dâm như thế nào? Bạn thường đối xử như thế nào với người phạm sai lầm?


Trong khi Chúa Giê-xu đang giảng dạy cho dân chúng tại đền thờ thì các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đem một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình đến với âm mưu gài bẫy để có bằng cớ tố cáo Chúa. Họ hỏi Chúa có nên ném đá người phụ nữ đó theo luật pháp Môi-se không. Họ đưa Chúa vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan,” nhưng Chúa Giê-xu biết rõ mưu đồ của họ. Ngài không trả lời trực tiếp câu hỏi mà cúi xuống dùng ngón tay viết trên đất, sau đó Ngài bảo họ: “Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhứt ném đá vào người.” Chính câu nói này đã phơi bày thực trạng những nhà lãnh đạo Do Thái và nhiều người khác nữa, vì không ai trong số họ là vô tội cả. Thế là họ lần lượt bỏ đi.


Câu nói của Chúa Giê-xu đã nêu lên sự thật, “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Tất cả chúng ta đều là tội nhân, vì thế ai cũng cần đến ân sủng, sự thương xót, và lòng nhân từ của Chúa. Từ ngữ thương xót bao gồm cả bản chất tha thứ và bày tỏ sự nhân từ. Điều này nhắc nhở mỗi chúng ta không nên lên án người khác khi họ phạm tội, chúng ta cũng không có quyền buộc tội hay xét xử ai nếu không được Chúa ban cho thẩm quyền đó. Chúa Giê-xu dạy: “Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét” (Ma-thi-ơ 7:1). Chỉ một mình Chúa là Đấng có quyền phán xét (Gia-cơ 4:12).


Thay vì lên án người đàn bà phạm tội ngoại tình, Chúa Giê-xu đã đối xử với bà bằng tấm lòng nhân từ và thương xót. Ngài chỉ hỏi bà: “Không ai kết án chị sao?” (câu 10b Bản Truyền Thống Hiệu Đính-BTTHĐ). Chúa cũng không kết án bà nhưng Ngài cũng không làm ngơ trước tội lỗi của bà. Ngài dùng tình yêu và lòng nhân từ mà nhắc nhở người đàn bà phạm tội ngoại tình này: “hãy đi, đừng phạm tội nữa” (câu 11c). Lời nhắc nhở này chắc chắn sẽ giúp người đàn bà ấy nhận ra ân sủng, lòng nhân từ và sự tha thứ vô biên của Chúa để bà ăn năn và từ bỏ tội lỗi.


Chúa của chúng ta là Chúa của tình yêu, đầy lòng nhân từ và hay tha thứ. Ngài không đến để định tội nhưng Ngài luôn sẵn sàng tha thứ nếu người đó biết ăn năn và xưng tội cùng Ngài (I Giăng 1:9). Chúa cũng muốn chúng ta đối xử nhân từ và tha thứ người khác nếu anh em chúng ta có phạm lỗi lầm. Vì mỗi chúng ta đều là tội nhân, nhận ơn tha thứ của Chúa nên hãy sẵn sàng sống nhân từ, tha thứ cho người khác và dùng tình yêu mà giúp họ ăn năn.


Bạn có định tội người khác khi thấy sai phạm của họ không?


Lạy Chúa, xin tha thứ con vì con thường hấp tấp định tội, lên án người khác. Xin giúp con biết dùng tình yêu, lấy lòng nhân từ, tha thứ mà giúp người khác ăn năn khi họ phạm lỗi.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

28 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page