VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-04 Lẽ thật và hôn nhân


Mác 10:1-9

 

Nghe AudioCâu gốc: “Ngài trả lời rằng: Vậy chớ Môi-se dạy các ngươi điều chi?” (câu 3).


Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao những người Pha-ri-si hỏi Chúa về việc ly dị? Phần đối đáp cho thấy những sai lầm nào của người Pha-ri-si? Bạn thường dựa vào nền tảng nào khi đưa ra nhận định về những vấn đề hôn nhân hay đạo đức?


Chúa Giê-xu “qua bờ cõi xứ Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh” là địa phận Bê-rê thuộc quyền cai quản của Hê-rốt An-ti-pa, người đã ly dị vợ để lấy bà Hê-rô-đia là vợ của người em khác mẹ với ông. Người Pha-ri-si hỏi Chúa Giê-xu về vấn đề ly dị trong địa phận này để đẩy Ngài vào chỗ mâu thuẫn với Hê-rốt An-ti-pa. Ngoài ra, họ còn đưa Chúa vào chỗ khó xử vì việc này có thể mâu thuẫn với luật Môi-se (câu 4) và cả với truyền thống của Do Thái giáo, vì người Do Thái nhìn nhận hôn nhân như một hợp đồng có thể phá bỏ, và vấn đề của họ không phải là được phép ly dị hay không nhưng là áp dụng việc ly dị như thế nào.


Khi nghe họ hỏi, Chúa Giê-xu không trả lời nhưng Ngài hỏi lại: “Vậy chớ Môi-se dạy các ngươi điều chi?” (câu 3), hay Cựu Ước dạy họ điều gì? Đối với Chúa, thẩm quyền duy nhất để trả lời về hôn nhân chính là Lời Đức Chúa Trời. Tiếc thay, ngày nay nhiều gia đình Cơ Đốc tìm kiếm phương cách giải đáp những nan đề trong hôn nhân của mình từ những quan điểm của xã hội, văn hóa, của số đông, mà không tìm kiếm nơi Lời Chúa. Những người Pha-ri-si bướng bỉnh khi viện dẫn luật Môi-se “cho phép viết tờ để và cho phép để vợ” để bảo vệ cho ý kiến của mình (câu 4). Câu trả lời của họ trích dẫn trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 24:1-4, và khi trích dẫn Cựu Ước, họ muốn chứng minh sự hiểu biết Lời Đức Chúa Trời của mình. Thế nhưng chính tại đây, Chúa Giê-xu đã chỉ ra sự cứng lòng và ngu dốt của họ khi đến với Lời Chúa. Thứ nhất, họ đã hiểu không đúng Lời Chúa vì không hiểu mệnh lệnh của ông Môi-se thực chất có nghĩa gì (câu 5-6).

Thứ hai, họ đã đến với Lời Chúa nhưng chỉ đến có một phần và hiểu không hết những gì Lời Chúa dạy. Họ đã dùng Phục-truyền Luật-lệ Ký 24:1-4 để biện minh cho việc ly dị, vậy tại sao họ không đọc Sáng-thế Ký 2:24 để nhận biết ý muốn ban đầu của Đức Chúa Trời cho hôn nhân là gì (câu 7-8). Và thứ ba, họ cố tình giải nghĩa Phục-truyền Luật-lệ Ký 24:1 một cách lệch lạc theo ý riêng mà không chịu hiểu “một thịt” trong Sáng-thế Ký 2:24 cho biết những người Đức Chúa Trời đã phối hiệp thì không ai được phân rẽ (câu 9).


Vấn đề của người Pha-ri-si là đã xem trọng ý kiến của con người hơn là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, nhưng ngay cả khi họ đến với Kinh Thánh thì cũng đến trong cái nhìn lệch lạc, vì thế họ không nhận ra lẽ thật về hôn nhân trong Lời Chúa. Khi đến với Kinh Thánh, điều quan trọng nhất chính là để cho Lời Chúa dạy dỗ mình hơn là dùng Kinh Thánh để bảo vệ quan điểm của mình.


Bạn có áp dụng lẽ thật của Lời Chúa trong hôn nhân của mình một cách đúng đắn không?


Lạy Chúa, xin cho con biết tôn trọng hôn nhân Chúa ban và gây dựng hôn nhân của con trong Lẽ Thật của Lời Ngài.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


33 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách