top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-04 Thông công trong sự hiệp nhất


 

Câu gốc: “... dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh” (câu 3).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu điều gì? Ông đưa ra những lý do nào để kêu gọi sự hiệp nhất? Sống đúng theo tinh thần thông công hiệp một trong Chúa Thánh Linh, Hội Thánh được ích lợi gì?


Trước khi liệt kê những lời khuyên dành cho các tín hữu tại Ê-phê-sô, Sứ đồ Phao-lô khẳng định ông là “kẻ tù trong Chúa.” Điều này nhằm nhắc nhở các tín hữu nhớ về lòng nhiệt thành phục vụ và sự rao giảng của ông cũng chỉ vì Danh Chúa và với mong ước nhìn thấy sự hiệp nhất trong các Hội Thánh (Ê-phê-sô 3:13). Thêm vào đó ông cũng nhắc lại “chức phận” mà mỗi tín hữu được kêu gọi để sống. Đó chính là đặc quyền được làm con của Chúa, làm dân thuộc riêng về Ngài (Ê-phê-sô 2:19-22). Sự kêu gọi đó đòi hỏi con dân Chúa phải sống cuộc đời “hết sức khiêm nhu, mềm mại và nhẫn nhục, hãy chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương” (câu 2 BTTHĐ). Và cuối cùng là phải “dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh” (câu 3).


Tiếp theo, Sứ đồ Phao-lô đưa ra những lý do hết sức quan trọng để kêu gọi sự thông công hiệp nhất giữa vòng con dân Chúa. Ông liệt kê 8 chữ “một” ở đây nhằm nhắc nhở các tín hữu về những điều chúng ta cùng thuộc về (câu 4-5): “một thân thể” là Hội Thánh, và Chúa Giê-xu là đầu còn mỗi tín hữu là một chi thể trong thân của Ngài; “một Thánh Linh” là Đấng ngự trong đời sống tất cả Cơ Đốc nhân; “một sự trông cậy” vào sự tái tâm của Chúa Giê-xu để chúng ta được hưởng trọn vẹn sự sống đời đời; “một Chúa” là Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chủ cuộc đời chúng ta; “một đức tin” nơi sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu; “một phép báp-tem” là thánh lễ để xác quyết niềm tin nơi Chúa; “một Đức Chúa Trời” là Đấng yêu thương ban sự cứu rỗi qua Chúa Giê-xu; “một Cha” là Cha thiên thượng của hết thảy tín hữu và Ngài ở trên, ở giữa và ở trong mọi người (câu 6).


Tất cả điều chỉ có “một” nói trên để khẳng định hết thảy con dân Chúa cần phải hiệp một, giữ mối thông công bằng tình yêu thương trong Chúa với nhau. Chúng ta chỉ có một lý do để càng gắn kết, gây dựng và nâng đỡ nhau, chứ không có lý do nào khác để chia rẽ hay thù ghét. Dù con dân Chúa có thể ở khắp nơi, khác ngôn ngữ, khác màu da, chủng tộc, văn hóa, nhưng tất cả đã được kêu gọi để bước vào mối liên hệ với một Cha Thiên Thượng và trở thành một gia đình. Hết thảy cần gìn giữ sự thông công để gây dựng đức tin lẫn nhau và lan tỏa tình yêu của Chúa đến cho nhiều người khác. Hội Thánh Chúa rất cần sự thông công trong tinh thần hiệp nhất để từ đó có thể mời gọi nhiều thân hữu đến với Hội Thánh và bước vào mối liên hệ với Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta.


Bạn có đang sống đúng tinh thần thông công hiệp một trong Chúa Thánh Linh chưa?


Lạy Cha Thiên Thượng, xin giúp con và con cái Chúa trong Hội Thánh luôn hết sức gìn giữ sự thông công hiệp một trong Nhà Chúa và trong cả cộng đồng nơi con sinh sống.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

32 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page