top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-05 Sự cao trọng của hôn nhân


 Câu gốc: “Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ.”


Câu hỏi suy ngẫm: Hôn nhân do ai thiết lập? Vào lúc nào? Bao gồm những thành phần nào? Hiểu biết những điều này giúp gì cho bạn trong việc gây dựng gia đình?


Câu trả lời của Chúa Giê-xu cho người Pha-ri-si về vấn đề ly dị giúp chúng ta hiểu đúng đắn quan điểm của Đức Chúa Trời về hôn nhân. Thứ nhất, hôn nhân là ý định của Đức Chúa Trời “từ lúc đầu sáng thế,” nghĩa là từ thuở ban đầu. Do đó, hôn nhân rất thiêng liêng và cao trọng, và là điều tốt đẹp do Đức Chúa Trời thiết lập. Nhiều người ngày nay cho rằng hôn nhân là việc của cá nhân, không liên quan gì đến Đức Chúa Trời, vì thế họ không quan tâm đến ý muốn của Chúa trong tình yêu và hôn nhân. Sự kiêu ngạo và đui mù thuộc linh của con người đã dẫn đến những bi kịch trong hôn nhân. Và đó cũng chính là hậu quả đáng tiếc của cuộc đời một người khỏe mạnh như ông Sam-sôn, hay một người rất khôn ngoan như Vua Sa-lô-môn. Vì hôn nhân do chính Đức Chúa Trời thiết lập, do đó câu hỏi quan trọng nhất khi muốn bước vào hôn nhân phải là: “Đây có phải là người Đức Chúa Trời chọn cho tôi không?”


Và để thiết lập hôn nhân, “Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ.” Trong ý định của Chúa, hôn nhân là sự kết hiệp của MỘT người NAM và MỘT người NỮ. Cho nên vấn đề đa thê, đa phu, hay hôn nhân đồng tính là trái với ý muốn của Đức Chúa Trời. Sự sống của con người không tự nhiên mà có và hôn nhân cũng vậy! Tất cả là do Đức Chúa Trời sáng tạo và thiết lập, do đó con người phải tuân theo khuôn mẫu của Đức Chúa Trời.


Bên cạnh đó, mối liên hệ vợ chồng trong hôn nhân mà Đức Chúa Trời thiết lập là bình đẳng, vì Ngài dựng nên một người nam và một người nữ như nhau. Trong câu 6, Chúa Giê-xu trở về với Sáng-thế Ký 1:26-27, và tại đây cho biết mục đích và ý định ban đầu của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo con người là cả hai đều bình đẳng trước mặt Chúa, vì cả hai đều mang hình ảnh của Ngài. Do đó, hôn nhân là nơi hai người yêu thương nhau, tôn trọng nhau, hy sinh cho nhau, giúp nhau cùng sống hài lòng Đức Chúa Trời và hoàn thành mục đích của Ngài trong đời sống mình. Đừng biến hôn nhân thành một nơi để thỏa mãn ước muốn cho riêng mình hay để chứng tỏ ưu thế của mình trên người khác. Nhiều gia đình tan vỡ khi người chồng xem thường người vợ vì cho rằng vợ thấp kém hơn mình, hoặc người vợ xem thường người chồng khi mình làm nhiều tiền hơn, có bằng cấp, hoặc địa vị xã hội cao hơn chồng. Trong gia đình Cơ Đốc, vợ chồng phải tôn trọng trật tự và vị trí mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt (Ê-phê-sô 5:22-33), phải nhận ra sự bình đẳng về giá trị của nhau trước mặt Đức Chúa Trời, và “Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau” (Ê-phê-sô 5:21).


Bạn có nhận ra sự cao trọng trong hôn nhân mà Chúa ban cho không?


Tạ ơn Chúa về hôn nhân mà Ngài ban cho con. Xin Chúa làm Chủ trong gia đình con. Xin dẫn dắt hôn nhân con trong ý muốn Ngài.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


79 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page