top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-05 Tình Anh Chị Em

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Môi-se bèn kêu van cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ôi, Đức Chúa Trời! Tôi cầu khẩn Ngài chữa cho nàng” (câu 13).


Câu hỏi suy ngẫm: Bà Mi-ri-am và ông A-rôn nói hành ông Môi-se về điều gì? Ông Môi-se đã làm gì khi thấy bà Mi-ri-am bị Chúa phạt? Bạn học được những bài học nào qua câu chuyện này?


Phân đoạn Kinh Thánh này kể lại câu chuyện bất đồng xảy ra giữa ba anh em ruột: anh cả A-rôn, chị gái Mi-ri-am, và em trai Môi-se. Cả ba anh em đều được Chúa dùng vào những vị trí quan trọng trong con dân Ít-ra-ên và được dân chúng tôn trọng. Tuy nhiên, chỉ ông Môi-se mới giữ vai trò lãnh đạo. Chính vì lẽ đó mà bà Mi-ri-am sinh lòng ganh tị. Bà bắt đầu chống đối em mình và kéo theo ông anh A-rôn vào cuộc. Trước hết họ tấn công vào gia đình, “nói hành” ông Môi-se về người vợ Ê-thi-ô-bi ông đã cưới. Tiếp theo, họ chỉ trích vào chức vụ, cho rằng không lẽ Chúa chỉ phán với một mình ông Môi-se thôi sao?


Câu 2 cho biết Đức Chúa Trời nghe hết những điều này. Ngài đã không hài lòng về thái độ và hành động của bà Mi-ri-am và ông A-rôn, cho nên Ngài đã gọi cả ba anh em đến gặp Ngài. Chúa khẳng định với anh chị của ông Môi-se rằng, ông là người Chúa chọn làm đầy tớ đặc biệt hơn các tiên tri khác. Ông trung tín trước mặt Chúa và được Ngài phán mặt đối mặt, được nhìn thấy hình dạng Ngài. Chúa trách hai người sao dám “nói hành kẻ tôi tớ Ta.” Ngài nổi giận và phạt bà Mi-ri-am bị bệnh phong hủi (câu 6-10).


Khi nhìn thấy bà Mi-ri-am bị phong hủi, ông A-rôn kịp nhận ra sai phạm của họ và ăn năn. Ông đã cầu xin ông Môi-se tha thứ cho họ và xin Chúa thương xót chữa lành cho em mình. Thay vì bỏ mặc để trả thù, ông Môi-se đã không chậm trễ kêu cầu Chúa đoái đến người chị gái đáng thương của mình mà chữa lành cho (câu 11-13). Trong hoạn nạn mới thấy rõ tình anh chị em! Chúa đã nhậm lời ông Môi-se và chữa lành cho bà Mi-ri-am.


Bài học thứ nhất chúng ta học được là suốt câu chuyện, ông Môi-se không lên tiếng cãi cọ. Điều này nhắc nhở chúng ta khi bị ganh ghét, nói hành, chúng ta không cần tranh cãi. Cứ vững tin Chúa Công Bình nhìn thấy hết mọi việc. Ngài sẽ là Đấng bênh vực chúng ta. Bài học thứ hai về tình anh chị em. Trong gia đình, mỗi người được Chúa cho ân tứ và sự kêu gọi khác nhau. Đừng để cho lòng ganh tị khiến chúng ta nói hành anh chị em mình. Ngược lại, khi anh chị em mình gặp hoạn nạn, dù đó là những người không thích mình, hoặc từng chỉ trích mình không đúng sự thật, cũng đừng trút giận, trả thù mà bỏ mặc, nhưng hãy hết lòng cầu xin Chúa thương xót. Chính tình yêu thương anh chị em và hết lòng đặt niềm tin vào Đấng xử đoán công bình sẽ giúp chúng ta vượt qua những thách thức trong gia đình để cùng nắm tay nhau phục vụ Chúa.


Bạn có ganh tị khi nhìn thấy anh chị em mình vượt trội hơn mình không?


Lạy Chúa, xin nhắc nhở con qua bài học này về tình anh chị em trong gia đình. Xin cho con nhìn biết chương trình của Chúa trên đời sống gia đình con để con luôn biết yêu thương, hỗ trợ nhau hơn là ganh tị, nói hành nhau.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

25 views0 comments

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page