top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-06 Đối xử nhân từ với hoàng tử Giô-na-than


 

Câu gốc: “Bấy giờ, Đa-vít nói rằng: Có người nào của nhà Sau-lơ còn sống chăng? Ta muốn vì cớ Giô-na-than mà làm ơn cho người” (câu 1).


Câu hỏi suy ngẫm: Theo Kinh Thánh, nhân từ có nghĩa gì? Tại sao Vua Đa-vít nhớ lại và đối xử nhân từ với Hoàng tử Giô-na-than? Vua Đa-vít đã làm gì để bày tỏ lòng nhân từ với bạn mình? Bạn học được điều gì từ tấm lòng của Vua Đa-vít?


Theo ý nghĩa trong Kinh Thánh, lòng nhân từ [chesed (Hê-bơ-rơ); chrestotes (Hy Lạp)] xuất phát từ tình yêu thương chân thật (I Cô-rinh-tô 13:4) bày tỏ ra bằng hành động nhằm đem ích lợi cho người khác, dù không phải do luật lệ bó buộc và cũng không mong được trả ơn. Một thí dụ trong Cựu Ước là câu chuyện Vua Đa-vít tỏ lòng nhân từ đối với Hoàng tử Giô-na-than được ký thuật trong II Sa-mu-ên 9:1-13.


Trước kia, ông Đa-vít và Hoàng tử Giô-na-than là hai người bạn thân thiết rất yêu thương nhau. Hoàng tử Giô-na-than biết bạn mình là ông Đa-vít được Chúa xức dầu để làm vua thay thế cha mình, và cũng biết rõ Vua Sau-lơ luôn tìm cách giết ông Đa-vít vì ganh tị (I Sa-mu-ên 18:6-9), vì vậy Hoàng tử Giô-na-than đã giúp ông Đa-vít bỏ trốn. Trước khi chia tay, ông Đa-vít thề hứa sau này sẽ đối xử nhân từ với Hoàng tử Giô-na-than và con cháu ông (I Sa-mu-ên 20:14-17). Từ đó, Vua Sau-lơ ráo riết săn đuổi ông Đa-vít khiến ông phải lang bạt nhiều nơi, trốn tránh như một kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Về sau, trong trận chiến với quân Phi-li-tin, cả Vua Sau-lơ và Hoàng tử Giô-na-than đều bị giết chết. Sau đó, ông Đa-vít được xức dầu làm vua toàn xứ Ít-ra-ên (II Sa-mu-ên 5:3), biến Giê-ru-sa-lem thành thủ đô, khuất phục các nước láng giềng, và quốc gia Ít-ra-ên trở nên thịnh vượng.


Bấy giờ, Vua Đa-vít nghĩ đến bạn mình là Hoàng tử Giô-na-than và muốn làm ơn cho dòng dõi ông, dù Vua Đa-vít từng bị cha của Hoàng tử Giô-na-than truy đuổi khiến đời sống ông lao đao vất vả nhiều năm trường. Vua Đa-vít không giữ lòng thù hận, thay vào đó, ông tỏ lòng nhân từ với Hoàng tử Giô-na-than như lời ông đã hứa, mà đối xử nhân từ với người con tàn tật của bạn mình là ông Mê-phi-bô-sết, và là người còn sót lại của nhà Vua Sau-lơ. Vua Đa-vít nói với ông Mê-phi-bô-sết rằng: “Chớ sợ, ta muốn làm ơn cho ngươi vì cớ Giô-na-than, cha ngươi; ta sẽ trả lại cho ngươi những đất của Sau-lơ, ông nội ngươi, và ngươi sẽ ăn chung bàn ta luôn luôn” (câu 7).


Vua Đa-vít có cơ hội trả thù nhưng ông không giữ thù hận trong lòng, vì ông biết đối xử tàn nhẫn với người khác thì chỉ làm hại bản thân, nhưng đối xử nhân từ với người khác thì ích lợi cho mình và cho linh hồn của mình, như Lời Chúa dạy trong Châm-ngôn 11:17: “Người nhân từ làm lành cho linh hồn mình; còn kẻ hung bạo xui khổ cực cho thịt mình.” Là con của Đấng Nhân Từ, chúng ta phải đối xử nhân từ với mọi người kể cả người thù ghét mình.


Bạn có trải nghiệm đời sống thỏa lòng khi đối xử nhân từ với người khác không?


Cảm tạ Chúa đã dùng gương sống nhân từ của Vua Đa-vít để dạy dỗ con. Xin cho con luôn sống nhân từ với mọi người để họ biết lòng nhân từ của Chúa qua đời sống con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

30 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page