top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-06 Giải Quyết Hợp Tình Hợp Lý

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy, hãy lìa khỏi ta; nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu; nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả” (câu 9).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Áp-ra-ham đang đứng trước tình cảnh khó xử nào? Ông đã giải quyết hợp tình hợp lý ra sao? Bạn làm gì để vượt qua thách thức khi đối diện với xung đột trong gia đình?


Sau những kinh nghiệm đau thương tại Ai Cập, ông Áp-ra-ham quyết định đưa gia đình trở về Bê-tên, nơi lần đầu tiên ông lập bàn thờ cầu khẩn Chúa, để thiết lập lại mối liên hệ với Chúa, cầu xin Ngài dẫn dắt trong mọi quyết định.


Do ông và người cháu là ông Lót đều có nhiều gia súc và tài sản, vùng đất đó không đủ chỗ cho cả hai gia đình sống chung nên đã có sự tranh chấp xảy ra giữa những người chăn bầy của hai bác cháu. Ông Áp-ra-ham đang đứng trước tình huống khó xử: bên lý, bên tình. Về lý, ông là bác, có quyền bảo cháu dời đi chỗ nào ông chỉ định. Vì dù sao, ông Lót cũng đã được bác mình cưu mang nên mới có gia sản như hôm nay. Còn về tình, ông Áp-ra-ham muốn giữ mối liên hệ bác cháu được hòa thuận và không tranh chấp. Hơn nữa, ông cũng không muốn gây cớ vấp phạm cho người ngoại bang khi người Ca-na-an và người Phê-rê-sít đang còn ở trong xứ. Họ sẽ cười nhạo và Danh Chúa chắc chắn sẽ bị tổn thương. Do đó, ông Áp-ra-ham đã nhanh chóng đưa ra giải pháp thật hợp tình hợp lý.


Ông xem trọng mối quan hệ cốt nhục hơn là của cải, vật chất. Cho nên ông đã để ông Lót chọn trước: “Nếu cháu chọn bên trái, bác sẽ sang bên phải; nếu cháu chọn bên phải, bác sẽ sang bên trái” (câu 9 BTTHĐ). Thật là một quyết định khó khăn nhưng đầy tính thuyết phục và khiêm nhường, chặn đứng mọi xung đột có thể xảy ra. Ông Áp-ra-ham chịu thiệt thòi để bảo toàn tình cốt nhục, gia đình được an vui, và Danh Chúa không bị chê cười. Ông Lót tận dụng quyền chọn lựa để chiếm phần đất màu mỡ theo cái nhìn của con người, chấp nhận sống chung với người Sô-đôm gian ác và phạm tội trọng với Chúa nên cuộc đời hoàn toàn thất bại. Về phía ông Áp-ra-ham, sau khi giải quyết tình lý phân minh và nhận phần thiệt hơn thì lại được Chúa bù đắp.


Chúa luôn dạy về nếp sống khiêm nhường, hòa thuận (Thi Thiên 133:1-3; Ma-thi-ơ 5:9; Phi-líp 2:3-4). Đây là một thách thức cho mỗi chúng ta khi đối diện với những xung đột về quyền lợi không tránh khỏi trong gia đình. Để giữ gìn hòa khí, chúng ta phải sẵn sàng hy sinh quyền lợi vật chất cá nhân vì tin rằng những gì Đấng Thành Tín hứa ban cho chúng ta chắc chắn tốt hơn bội phần những tài sản, vật chất chúng ta hy sinh. Xin Chúa cho chúng ta khôn ngoan, bình tĩnh cư xử hợp tình hợp lý trong những tình huống khó xử để đem lại an vui cho gia đình và giữ vẹn tình cốt nhục.


Bạn có sẵn sàng hy sinh khi giải quyết xung đột quyền lợi trong gia đình không?


Lạy Chúa, xin giúp con luôn ở trong mối liên hệ với Chúa, được ơn Ngài để biết cách giải quyết xung đột hầu đem lại hòa khí trong gia đình và sáng Danh Chúa trong cộng đồng.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

23 views0 comments

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page