top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-07 Thực hành sự hiệp một Cơ Đốc - phần 1


 

Câu gốc: “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.”


Câu hỏi suy ngẫm: Để thực hành sự hiệp một, cần tránh hai điều nào? Những điều này thường thể hiện dưới những hình thức nào? Tại sao bạn cần phải tránh những điều này?


Để thực hành sự hiệp một Cơ Đốc, điều đầu tiên cần tránh là “chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh.” “Tranh cạnh” nghĩa là ích kỷ, tham vọng ích kỷ, tinh thần bè đảng, chỉ về một người miệt mài tìm kiếm lợi ích cá nhân và tìm cách đạt lợi ích đó bất chấp lợi ích người khác.


Tại sao phải tránh “lòng tranh cạnh”? “Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác” (Gia-cơ 3:16). Chúng ta rất ít khi chịu nhận mình ích kỷ hay có tham vọng cá nhân trong sự phục vụ Chúa, nhưng hãy cẩn thận vì nhiều khi những gì chúng ta nhân danh để làm là vì Hội Thánh của tôi, vì lớp Trường Chúa Nhật của tôi, vì ban ngành của tôi, vì con cái, gia đình tôi… nhưng thật ra là vì chính tôi! Sự ích kỷ và tham vọng cá nhân có thể xoa dịu lòng kiêu ngạo và tự ái của chúng ta, nhưng cũng chính nó sẽ hủy phá cuộc đời, chức vụ, và bầy chiên của chúng ta nhanh hơn bao giờ hết. Ích kỷ và tham vọng cá nhân là tội lỗi xuất phát từ tấm lòng, do đó việc tra xét đời sống mình và động cơ thờ phượng, phục vụ Chúa là vô cùng quan trọng. Để thắng hơn tinh thần tranh cạnh “thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng…” (Phi-líp 2:2). Martyn Lloyd-Jones nói: “Hy vọng duy nhất cho sự hòa bình giữa con người là con người bị hạ bệ khỏi ngôi của mình và cùng nhau quỳ trước Đức Chúa Trời.”


Điều thứ hai cần tránh là “chớ làm sự chi… vì hư vinh.” “Hư vinh” trong nguyên nghĩa là dương dương tự đắc. Từ ngữ này được dùng duy nhất ở đây trong Tân Ước để nói đến một người tự đánh giá mình quá cao nhưng thực chất thì không phải vậy. Trong khi ích kỷ và tham vọng tìm kiếm mục đích cá nhân thì hư vinh tìm kiếm vinh quang cá nhân. “Hư vinh” xuất phát từ lòng kiêu ngạo luôn muốn đề cao hình ảnh của mình (Rô-ma 11:25). Người tìm kiếm “hư vinh” sẽ gây ra xung đột, ganh ghét trong Hội Thánh (Ga-la-ti 5:26). Hơn nữa điều này cũng phá hoại tính cách của một người. Từ ngữ “hư vinh” liên hệ với một từ ngữ khác là “xấc xược.” Tìm kiếm hư vinh sẽ dẫn người ta đến chỗ ngày càng tự phụ và đáng khinh. Từ đó dẫn đến hậu quả là tự lừa dối mình (Ga-la-ti 6:3). Người như vậy không bao giờ lắng nghe, học hỏi, tự sửa đời sống mình. Nếu có ai góp ý, quở trách, thì sẽ biện hộ, bảo vệ mình, và tấn công ngược lại.


Mục đích sự phục vụ Chúa của bạn có phải vì lòng tranh cạnh hoặc hư vinh không?


Lạy Chúa, xin giúp con mỗi ngày soi mình trong Lời Chúa để thấy rõ hơn ân sủng của Ngài và sự kém thiếu của mình, để con bước đi khiêm nhường với Chúa và với anh chị em con.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page