top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-08 Đối xử nhân từ với người cô thế


 

Câu gốc: “Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người” (Châm-ngôn 19:17).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Bô-ô được mô tả như thế nào? Cách ông đối xử với các thợ gặt và cả cô Ru-tơ ra sao? Bạn có bày tỏ lòng thương xót với người cô thế hơn mình trong cuộc sống không?


Ông Bô-ô, bà con bên chồng bà Na-ô-mi là “người có quyền thế và giàu có” (câu 1). Chúa có kế hoạch của Ngài nên đã dẫn dắt cô Ru-tơ đến mót lúa ngay ruộng của ông Bô-ô (câu 3). Qua cách chào hỏi và lời chúc phước các thợ gặt, “Nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi!” (câu 4) cho thấy ông Bô-ô là người nhân đức, lịch thiệp, kính sợ Đức Chúa Trời và bày tỏ đức tin nơi Chúa qua lời chúc phước. Thường các ông chủ ra ruộng chỉ để coi sóc việc gặt và thu hoạch lúa, nhưng tại đây chúng ta gặp hình ảnh một ông chủ vô cùng nhân hậu, độ lượng. Ông nhìn biết ơn Chúa đã ban cho trong mùa gặt, và là thời điểm tốt nhất để ông vui mừng, bày tỏ lòng nhân từ với người khác, ngay cả với người mót lúa.


Sau khi nghe kể về gia cảnh của cô Ru-tơ, ông Bô-ô liền bày tỏ lòng thương xót đối với cô qua lời lẽ hết sức nhân từ cùng với những hành động yêu thương giúp đỡ cụ thể. Ông nói chuyện với cô bằng giọng trìu mến: “Hỡi con gái ta” (câu 8). Ông không những cho phép cô mót lúa trong ruộng mình, mà còn cấm các đầy tớ không được đụng đến cô, nếu có khát thì hãy đến uống nước với các đầy tớ ông (câu 9). Đọc tiếp chương này chúng ta sẽ thấy hành động nhân từ của ông Bô-ô không chỉ dừng tại đó mà đến trưa, ông còn kêu cô Ru-tơ đến cùng ăn. Sau đó, ông dặn các đầy tớ “chớ làm xấu hổ nàng” và “hãy rút vài gié trong bó lúa, bỏ rớt cho nàng lượm” (câu 15-16). Ông Bô-ô là một người chủ có nếp sống kính sợ Chúa, thể hiện lòng nhân từ, rộng lượng, sẵn sàng giúp đỡ người cô thế một cách vô vụ lợi. Nhận biết gia cảnh khó khăn, nghèo nàn của hai quả phụ là bà Na-ô-mi và cô Ru-tơ, ông Bô-ô đã sẵn lòng giang tay giúp đỡ vô điều kiện. Lúc này, ông không hề biết gì về việc ông có thể chuộc lại sản nghiệp cho bà Na-ô-mi, ông chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ người khó khăn. Một tấm lòng nhân hậu hiếm có!


Đúng như Lời Chúa hứa,“Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người” (Châm-ngôn 19:17), về sau Chúa đã đền đáp việc lành của ông Bô-ô đã làm bằng cách cho ông chuộc lại sản nghiệp cho bà Na-ô-mi và cưới cô Ru-tơ làm vợ, sinh ra dòng dõi của Vua Đa-vít và được kể vào gia phả của Chúa Cứu Thế Giê-xu.


Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời yêu thương, nhân từ, giàu lòng thương xót nên Ngài muốn con cái Ngài phải sống thể hiện lòng thương xót, nhân từ với người khác, nhất là đối với những người cô thế, khó khăn.


Có bao giờ bạn quan tâm và bày tỏ lòng thương xót với người nghèo khó chưa?


Lạy Chúa, xin ban cho con lòng thương xót, nhân hậu để con luôn sẵn sàng yêu thương, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

34 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page