top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-08 Đồng lòng vào tàu


 

Câu gốc: “Vì cớ nước lụt, nên Nô-ê vào tàu cùng vợ, các con trai, và các dâu mình” (câu 7).


Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu gia đình ông Nô-ê đồng lòng đóng tàu và đồng lòng vào tàu khi Chúa truyền phán? Hình ảnh gia đình ông Nô-ê nhắc nhở bạn điều gì trong việc quan tâm đến đức tin của gia đình mình?


Sáng-thế Ký chương 6 cho chúng ta biết ông Nô-ê đã vâng lệnh Chúa đóng một chiếc tàu đúng như kích cỡ Ngài chỉ bảo và chuẩn bị mọi thứ y như Lời Chúa truyền. Sang chương 7, Đức Chúa Trời cho ông biết sẽ có mưa đổ xuống trong suốt bốn mươi ngày bốn mươi đêm. Chúa bảo ông Nô-ê và cả gia đình ông “hãy vào tàu” để tránh mưa bão vì Ngài thấy ông Nô-ê là người công chính duy nhất trước mặt Ngài trong thế hệ thời đó (câu 1). Ngài muốn cứu ông và gia đình ông khỏi cơn nước lụt hủy diệt cả trái đất do con người lúc ấy quá gian ác (Sáng-thế Ký 6:13).


Chúa cũng bảo ông Nô-ê bảo tồn các loài vật bằng cách đem các loài thú từng cặp lên tàu. Chúng ta thấy ông Nô-ê thực hiện mọi điều Chúa truyền phán. Ông đem các loài thú lên tàu, rồi cùng vợ, các con trai và các con dâu vào tàu để tránh cơn nước lụt (câu 7).


Đức tin, sự công chính và sự vâng lời của ông Nô-ê rõ ràng đã ảnh hưởng rất lớn trên vợ và các con của ông. Giữa những điều dường như hết sức lạ lùng không thể nào hiểu được với con người, ông Nô-ê lại tin cậy và vâng lời Chúa tuyệt đối để đóng một chiếc tàu thật to trong nhiều năm tháng. Dù Kinh Thánh không ghi rõ, nhưng chúng ta có thể thấy vợ và các con của ông hoàn toàn đồng lòng với ông trong việc đóng tàu. Đến khi chiếc tàu đã hoàn tất, Chúa phán bảo gia đình ông Nô-ê hãy vào tàu giữa lúc trời đang nắng vì sẽ có mưa trút xuống suốt bốn mươi ngày đêm, mọi người như một, cả nhà ông Nô-ê cùng bước vào tàu. Sự đồng lòng này của tất cả thành viên trong gia đình ông Nô-ê đòi hỏi một đức tin và sự vâng phục cao độ. Vì đã đồng lòng vâng lời Chúa, nên gia đình ông Nô-ê được kinh nghiệm sự thành tín vĩ đại và lòng thương xót vô biên của Chúa đối với họ.


Hình ảnh cả gia đình ông Nô-ê đồng lòng vâng theo Lời Chúa để bước vào sự cứu rỗi nhắc nhở chúng ta quan tâm đến đức tin của gia đình mình nhiều hơn. Thật phước hạnh biết bao khi vợ chồng, con cái đồng bước vào mối liên hệ với Chúa, đồng đến nhà thờ thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật, đồng học Lời Chúa, đồng hiệp nguyện và đồng làm theo Lời Chúa. Ao ước trong Hội Thánh Chúa, mỗi người cha Cơ Đốc là chủ gia đình có một đời sống “công chính, trọn vẹn và cùng đi với Đức Chúa Trời” như ông Nô-ê (Sáng-thế Ký 6:9 BTTHĐ) để dẫn dắt gia đình mình đồng đi với Chúa cho đến ngày cuối cùng và nhận lãnh sự sống đời đời Chúa ban.


Gia đình bạn có đang đồng lòng, trung tín đồng đi với Chúa không?


Lạy Chúa, xin ban ơn cho con để gia đình con cùng chăm sóc đức tin cho nhau, dẫn dắt nhau đồng đi với Chúa mỗi phút giây trong đời sống và trung tín vâng phục Ngài cho đến cuối cùng.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page