top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-08 Vấn đề ly dị


 Câu gốc: “Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp” (câu 9).


Câu hỏi suy ngẫm: Quan điểm về ly dị của người Pha-ri-si như thế nào (câu 4)? Chúa Giê-xu có quan điểm nào về ly dị (câu 5-12)? Điều này cảnh báo bạn điều gì trong hôn nhân?


Dựa vào Phục-truyền Luật-lệ Ký 24:1-4, người Pha-ri-si cho rằng luật Môi-se cho phép ly dị, nhưng đối với họ, quyền ly dị chỉ áp dụng cho người chồng mà thôi. Tuy nhiên, nếu đọc kỹ phân đoạn này chúng ta sẽ nhận ra đây chỉ là giải pháp để giải quyết tình trạng đui mù thuộc linh và cứng cỏi chống nghịch ý định của Đức Chúa Trời (câu 5) trong một xã hội trọng nam khinh nữ. Nếu một người chồng muốn ly dị vợ, người ấy phải suy nghĩ thật kỹ, vì một khi đã ly dị là không thể hối hận và quay lại với người vợ cũ, ngoài ra còn phải có một lý do cụ thể để viết giấy ly dị. Hơn nữa, người phụ nữ có giấy ly dị thì có thể hợp pháp để lấy chồng khác. Thực chất, giải pháp này nhằm hạn chế ly dị hơn là một mệnh lệnh cho phép hay cổ xúy ly dị. Đối với Chúa Giê-xu, ly dị là hậu quả của tội lỗi (câu 5), ly dị không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời (câu 6-8; Ma-la-chi 2:14-16), và trái với luật định Thiên Thượng (câu 11-12).


Vì sao ly dị và tái hôn với người khác là phạm tội tà dâm? Vì mối liên hệ “một thịt” của hai vợ chồng là trọn đời, và vì họ là những người “mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp” (câu 9), do đó cho dù tòa án cho phép ly dị thì trước mặt Đức Chúa Trời hai người này vẫn là vợ chồng. Cho nên nếu đã ăn ở với người khác, dù được luật pháp công nhận, thì đối với Đức Chúa Trời đó là phạm tội tà dâm. Chỉ có hai điều có thể phá vỡ mối liên hệ “một thịt” của hai vợ chồng, đó là sự chết (Rô-ma 7:1-3) và ngoại tình (Ma-thi-ơ 5:32), vì khi ngoại tình thì người đó trở nên “một thịt” với người khác nên không còn “một thịt” với vợ hay chồng mình nữa!


Ngày nay, nhiều người đã thỏa hiệp với thế gian và chấp nhận ly dị không phải vì lý do ngoại tình. Tuy nhiên, chúng ta được Chúa cứu để sống theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, không phải để thỏa hiệp với văn hóa của xã hội. Đối với những tín hữu đã ly dị không phải vì lý do ngoại tình thì phải nhận thức mình đã sống sai ý Chúa, xin Chúa tha thứ, và hứa không tái phạm. Về phía Hội Thánh phải có cái nhìn bao dung, chấp nhận, và nâng đỡ những anh chị em trong hoàn cảnh này khi họ biết ăn năn thật sự. Cần nhờ cậy ân sủng và tình yêu của Chúa để gây dựng và phục hồi đời sống tâm linh của anh chị em mình (Ga-la-ti 6:1-5).


Bạn quan niệm thế nào về ly dị?


Lạy Chúa, xin giúp con sống cuộc đời thánh khiết trong hôn nhân, chung thủy với người phối ngẫu mà Chúa ban cho, và dùng gia đình nhỏ chúng con làm sáng Danh Ngài.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


38 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page