top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-09 Hôn nhân Chúa chọn


 Câu gốc: “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài!” (Thi Thiên 128:1).


Câu hỏi suy ngẫm: Cậu Y-sác đang ở đâu và tâm trạng như thế nào? Cậu đã làm gì sau khi nghe người đầy tớ thuật lại chuyện tìm vợ cho mình? Làm thế nào bạn biết đây là hôn nhân được Chúa kết hiệp? Hôn nhân được phước là hôn nhân như thế nào?


Sau khi bà Sa-ra, mẹ của cậu Y-sác qua đời, có lẽ cậu luôn mang tâm trạng buồn nhớ mẹ. Do đang cư ngụ ở xứ Ca-na-an, ông Áp-ra-ham không thể cưới cho con một người vợ ngoại bang được, vì thế, ông đã sai người đầy tớ thân cận nhất đi về quê hương để tìm cho con trai Y-sác của ông một người vợ trong vòng bà con (câu 1-9). Người đầy tớ vâng lời lên đường về quê để hỏi vợ cho cậu Y-sác. Ông đã hết lòng nhờ cậy Chúa trong việc kiếm một người vợ phù hợp cho con ông chủ (câu 10-14). Chúa đã nhậm lời ông và ban phước cho việc tìm vợ này. Cuối cùng, người đầy tớ đã đưa được cô Rê-bê-ca, một người nữ đúng theo tiêu chuẩn chọn dâu của ông chủ, về cho cậu Y-sác.


Câu chuyện trong phân đoạn Kinh Thánh này là kết quả của việc vâng theo sự hướng dẫn của Chúa và bước đi trong đường lối Ngài. Hôn nhân của cậu Y-sác và cô Rê-bê-ca là một hôn nhân được Chúa kết hiệp. Ngài đã khiến ông Áp-ra-ham yêu cầu người đầy tớ phải tìm vợ cho con trai tại chính quê hương mình vì ông muốn tìm một người con dâu tin kính Chúa. Ông Áp-ra-ham tin rằng Chúa “sẽ sai thiên sứ đi trước” để dẫn dắt người đầy tớ mình gặp được người vừa ý (câu 7). Rõ ràng Chúa đã ban phước cho “người nào kính sợ Chúa và đi trong đường lối Ngài.” Sau khi tiếp xúc, trao đổi với gia đình “đàng gái,” người đầy tớ có thể rước cô dâu về cho cậu chủ (câu 15-61). Lúc này, cậu Y-sác vẫn còn buồn về việc mất người mẹ yêu dấu nên cậu lang thang ngoài đồng để suy ngẫm (câu 63). Khi ngước mắt lên, cậu nhìn thấy cô Rê-bê-ca, và sau khi nghe đầy tớ thuật mọi việc, cậu Y-sác biết đây là người Chúa chọn cho mình nên đã đưa cô vào trại của mẹ mình và cưới cô làm vợ. Kinh Thánh cũng khẳng định cậu Y-sác “yêu thương nàng” và cậu cũng “được giải phiền sau khi mẹ mình qua đời” (câu 67).


Cậu Y-sác và cô Rê-bê-ca không hề biết nhau hay yêu nhau trước đó, nhưng rõ ràng hôn nhân của họ là hôn nhân do Đức Chúa Trời chọn lựa theo với ý muốn của Ngài, vì thế họ đã được Chúa ban phước. Ngày nay, đa số các cuộc hôn nhân đều đến từ mối quan hệ yêu thương trước đó, thậm chí được quyết định theo sự chọn lựa của hai người. Dù thế nào thì điều quan trọng vẫn là làm sao cả hai vợ chồng phải kính sợ Chúa, biết tìm cầu ý muốn Ngài để cùng nhau xây dựng hôn nhân trên tiêu chuẩn Lời Chúa và theo đường lối Ngài.


Vợ chồng bạn có đặt Chúa làm Chủ trong cuộc sống hôn nhân của mình không?


Lạy Chúa, xin nhắc nhở chúng con luôn đặt hôn nhân của mình trong sự tể trị và dẫn dắt của Ngài; xin giúp chúng con xây dựng hôn nhân theo Lời Ngài dạy.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


36 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page