top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-09 Phước cho người có lòng nhân từ


Ru-tơ 2:1-9

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Ai khinh bỉ kẻ lân cận mình phạm tội; còn ai thương xót người khốn khó lấy làm có phước thay” (Châm-ngôn 14:21).


Câu hỏi suy ngẫm: Người đàn bà góa đã bày tỏ lòng nhân từ với Tiên tri Ê-li như thế nào? Bà đã kinh nghiệm phép lạ gì? Bạn đã kinh nghiệm phước hạnh khi sống nhân từ, thương xót đối với người khốn khó như thế nào?


Chúa phán bảo Tiên tri Ê-li đi đến thành Sa-rép-ta để tiếp tục kinh nghiệm sự chu cấp thức ăn của Ngài một cách lạ lùng tại đó (câu 8-9). Ông vâng lời Chúa và gặp một bà góa đang lượm củi ngay cửa thành. Ông xin bà cho ông chút nước. Bà góa đã không ngần ngại đi múc nước cho ông (câu 10-11a). Đây là một hành động của lòng nhân từ. Bà góa này không hề quen biết Tiên tri Ê-li nhưng bà đã động lòng thương xót, không do dự đáp ứng ngay nhu cầu khát nước của một người đang bơ phờ mệt nhọc sau quãng đường dài đến Sa-rép-ta. Người có lòng thương xót luôn sẵn lòng giúp đỡ không tính toán trước nhu cầu cấp thiết của một người mình không quen biết.


Tiên tri Ê-li xin bà góa cho ông miếng bánh nữa. Lúc đó bà mới tỏ bày hoàn cảnh thật là bà chỉ còn một ít bột và dầu, dự định sẽ làm bánh cho mình và con trai ăn xong rồi chết (câu 12). Tiên tri Ê-li bảo bà đừng sợ nhưng cứ lấy hết bột và dầu còn lại để làm cho ông một bánh cái trước, sau đó hãy làm cho bà và con trai (câu 13). Kinh Thánh cho biết bà tin và đi “làm theo điều Ê-li nói” (câu 15). Hành động này thể hiện lòng nhân từ của bà góa dù bà chưa biết Tiên tri Ê-li là ai. Nếu là một người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình thì chắc chắn bà sẽ nổi giận với Tiên tri Ê-li khi nghe ông bảo làm bánh cho ông ăn trước. Tuy nhiên, bà góa ngoại bang này có tấm lòng thương xót và tin cậy nơi Chúa, dù hoàn cảnh túng thiếu, nghèo khó nhưng vẫn sẵn lòng chia sẻ với người đang có nhu cầu. Chính lòng nhân từ và thương xót của bà đã cho bà kinh nghiệm được phước hạnh Chúa ban qua phép lạ “bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình” (câu 16).


Bà góa đã kinh nghiệm phước hạnh tuyệt vời qua sự chu cấp của Chúa như Lời Ngài hứa: “Ai khinh bỉ người lân cận là phạm tội, còn ai thương xót người nghèo khó thì có phước” (Châm-ngôn 14:21 BTTHĐ). Khi con cái Chúa có lòng nhân từ và bày tỏ lòng thương xót với người khác thì chính Đức Chúa Trời là Đấng nhìn thấy sẽ ban phước lại cho chúng ta. Phước hạnh đó có thể là phước về vật chất, hoặc phước thiêng liêng, nhưng điều quan trọng là chúng ta sẽ có được niềm vui khi giúp đỡ người khác dù chính mình có chịu thiệt thòi. Ước mong mỗi con cái Chúa cũng luôn mặc lấy lòng yêu thương để sống nhân từ và thể hiện lòng thương xót với người khác.


Bạn có tin vào lời hứa của Chúa dành cho người có lòng nhân từ, thương xót đối với người khốn khó không?


Lạy Chúa, xin cho con tin cậy lời hứa của Ngài, biết sống nhân từ, giàu lòng thương xót với người chung quanh như chính Ngài đã nhân từ, thương xót con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

28 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page