top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-09 Xây dựng gia đình tin kính


 

Câu gốc: “Xảy khi các ngày tiệc yến xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó; vì người nói rằng: Dễ thường các con ta có phạm tội, và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng. Gióp hằng làm như vậy” (câu 5).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp được giới thiệu là người như thế nào? Các con trai của ông có thói quen gì? Ông thường làm gì để xây dựng đời sống tin kính cho gia đình? Bạn xây dựng nếp sống tin kính cho gia đình mình ra sao?


Gia đình ông Gióp được giới thiệu là người “trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác” (câu 1), và “người giàu có nhất trong các dân tộc Đông phương” (câu 3 BTTHĐ). Các con trai của ông luân phiên nhau mở tiệc và mời các anh chị em cùng đến chung dự. Đây là một tập quán tốt trong gia đình ông Gióp để anh chị em có cơ hội thông công và gắn kết tình cảm với nhau. Tuy nhiên, tiệc tùng cũng dễ dẫn đến cám dỗ và phạm tội nếu không tiết độ. Vì thế, là một người cha tin kính, ông Gióp đã cho gọi các con về để thanh tẩy, giữ thói quen tốt trong việc dâng của lễ và cầu nguyện cho các con.


Trong thời ông Gióp, chưa có thầy tế lễ được chọn để dâng tế lễ lên cho Đức Chúa Trời. Do đó, người cha là người giữ vai trò lãnh đạo tôn giáo trong gia đình và thực thi công tác này. Vì thế, sau khi tiệc tàn ông Gióp đã dâng của lễ thiêu thay cho các con để xin Chúa tha tội cho từng đứa con của mình vì ông sợ chúng vô tình phạm tội với Chúa trong buổi tiệc. Ông là một người cha tin kính, tinh tế, và quan tâm đến đời sống thuộc linh của các con.


Là người kính sợ Chúa, nên chắc chắn ông Gióp cũng nuôi dạy con cái mình trong đường lối Chúa. Ông xây dựng nếp sống tin kính cho gia đình mình. Qua cách các con ông thay phiên nhau mở tiệc và mời anh chị em đến dự cũng cho thấy họ yêu thương và quan tâm đến nhau. Còn chính ông cũng thường xuyên dậy sớm, dâng tế lễ và cầu thay cho các con. Đây là hình mẫu của một gia đình tin kính, anh chị em yêu thương nhau, cha mẹ chăm lo đời sống tâm linh của các con.


Thật đáng buồn khi nhiều gia đình con cái Chúa trong Hội Thánh ngày nay lại thiếu quan tâm đến đời sống thuộc linh của các con. Cha mẹ quá bận rộn mãi lo cho vật chất mà quên xây dựng gia đình mình giữ nếp sống tin kính Chúa, trung tín thờ phượng Ngài. Nhiều cha mẹ cũng không có thói quen họp mặt gia đình để con cháu quây quần gắn kết yêu thương nhau. Họ cũng không dành thời gian nhắc nhở hay cầu thay cho các con mình để bảo đảm chúng được trong sạch. Noi gương ông Gióp, chúng ta cần ưu tiên chăm lo đời sống tâm linh cho con cái để gia đình chúng ta thật sự là gia đình tin kính.


Bạn có đang xây dựng nếp sống tin kính cho gia đình mình không?


Lạy Chúa, xin nhắc nhở con đặt ưu tiên trong việc xây dựng gia đình tin kính trong Chúa; xin giúp con biết kính sợ Chúa và nuôi dạy con cháu đi trong đường lối của Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

24 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page