top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-10 Từ bóng tới hình


 

Câu gốc: “Sự thờ phượng đó chẳng qua là hình và bóng của những sự trên trời mà thôi, cũng như khi Môi-se gần dựng đền tạm, thì Đức Chúa Trời phán bảo rằng: Hãy cẩn thận, làm mọi việc theo như kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi” (câu 5).


Câu hỏi suy ngẫm: Bóng là gì và hình là gì? Điều gì là bóng và điều gì là hình trong sự thờ phượng? Nhận thức đúng về bóng và hình giúp ích gì cho tín hữu Hê-bơ-rơ khi xưa và Cơ Đốc nhân ngày nay?


Khi nói về sự thờ phượng Chúa, trước giả thư Hê-bơ-rơ lập luận rằng những lễ vật và sinh tế, đền thờ, và bản thân những thầy tế lễ phụ trách các nghi lễ, tất cả đều “là mô phỏng và là cái bóng của những thực thể trên trời” (câu 5 BTTHĐ). Cái bóng hay bản sao không phải là hình thật, không có giá trị và cũng không thể thay thế hình thật. Hình thật nói đến ở đây chính là nơi thánh trên trời, tại đó Chúa Giê-xu đang thi hành chức vụ Tế Lễ Thượng Phẩm để con người có thể đến và thờ phượng Đức Chúa Trời.


Người Do Thái luôn xem đền thờ và các nghi thức tế lễ là trung tâm của sự thờ phượng, nên khi tin nhận Chúa Giê-xu, họ thường đối mặt với cám dỗ quay trở lại hệ thống cũ. Có vẻ như họ cảm thấy thiếu nếu không giữ những lễ nghi đó hoặc không thực hành đúng theo cách những người Do Thái khác thường làm. Họ không biết rằng tất cả điều họ xem trọng đó đều nhằm bày tỏ Chúa Giê-xu, và khi Ngài đến thì Ngài phải là trung tâm của sự thờ phượng.


Nhiều tôn giáo có những “kiểu mẫu” thờ phượng nhất định và buộc tín hữu của họ phải tuyệt đối làm theo. Chẳng hạn quy định mẫu lễ phục cho người thờ phượng, mẫu thiết kế cho nơi thờ phượng, quy định thời điểm cụ thể trong ngày để đến với thần của họ, thậm chí có cả phương hướng cố định phải hướng mặt về khi hành lễ v.v… Người tin Chúa không hề bị ràng buộc bởi những hình thức như vậy. Nghi thức là phương tiện giúp chúng ta đến với Chúa chứ không phải là trung tâm của sự thờ phượng. Chúa đẹp lòng khi chúng ta thờ phượng bằng tâm linh và lẽ thật, nghĩa là tập trung vào chính Chúa để Ngài được vinh quang và để lẽ thật của Thánh Kinh được rao giảng.


Đức tin nơi Chúa Giê-xu là đức tin thật chứ không phải niềm tin tôn giáo. Theo Chúa là cam kết thật của một tâm linh được đổi mới chứ không phải là những hình thức, lễ nghi sáo rỗng. Khi chúng ta có Chúa Giê-xu, ở trong mối liên hệ cá nhân với Ngài, chúng ta đã đáp ứng trọn vẹn những điều luật pháp Cựu Ước đòi hỏi. Vậy tại sao phải xoay bỏ Chúa mà quay trở lại con đường cũ, tìm cách làm cho Đức Chúa Trời vui lòng bằng việc cố gắng vâng giữ những nghi lễ vô hồn?


Khi thờ phượng, bạn chú trọng vào cái bóng là những nghi lễ bề ngoài, hay theo đuổi hình thật, là mối liên hệ thật sự với Chúa Giê-xu?


Lạy Chúa, mỗi khi con thờ phượng Ngài, xin giúp con đến với Chúa bằng tấm lòng tôn kính và mối tương giao thân mật. Xin cho con sử dụng các nghi thức như một phương tiện để gần Chúa hơn chứ không phải là hình thức sáo rỗng bề ngoài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page