top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-11 Đừng Làm Theo Đời Này

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).


Câu hỏi suy ngẫm: Câu chuyện này xảy ra vào thời điểm nào? Vì sao Vua A-ma-xia đem các thần của người Sê-i-rơ về thờ lạy? Làm thế nào để bạn không bị ma quỷ quyến dụ “làm theo đời này”?


Sau khi chiến thắng quân Ê-đôm trở về, Vua A-ma-xia đem các tượng thần của người Sê-i-rơ về lập làm thần của mình, quỳ lạy và đốt hương cho chúng. Đối với người thời nay, đây là một việc làm khó hiểu vì người chiến thắng sao lại chấp nhận và thờ lạy thần của kẻ bại trận. Tuy nhiên, trong văn chương và các bản chữ khắc của người Cận Đông xưa thường ghi lại việc các vua chiến thắng đem các tượng thần của kẻ bại trận về thờ. Họ làm như vậy vì tin rằng những thần đó đã bỏ rơi kẻ thù địch của họ và sẽ giúp cho mình. Ngoài ra, còn để thu phục lòng dân của kẻ bại trận và cũng mong lấy lòng và kéo các thần này về phía mình. Các vua thắng trận cũng cướp những hình tượng kẻ địch đem theo ra trận để quân thù của họ không còn nhờ cậy được các thần đó nữa. Vua A-ma-xia đã làm theo cách của người cùng thời thường làm. Trái ngược với Vua Đa-vít khi xưa, khi đánh thắng người Phi-li-tin, Vua Đa-vít đã truyền đốt các thần tượng do người Phi-li-tin bỏ lại (I Sử Ký 14:11-12). Ngoài ra, cũng không có vua nào của Giu-đa từng làm giống như Vua A-ma-xia.


Dù được Chúa ban cho chiến thắng nhưng Vua A-ma-xia không làm theo Lời Chúa mà lại theo thói tục của thế gian để thờ hình tượng. Ma quỷ hết sức tinh vi đang làm mọi cách để quyến dụ con người thờ những hình tượng vô tri thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời Toàn Năng, và nó cũng đã quyến dụ được cả những người thuộc về Ngài. Nó đã từng quyến dụ Vua Sau-lơ cầu hỏi bà bóng (I Sử Ký 10:13-14), và ngay cả Vua A-ma-xia là người từng biết luật pháp Chúa, từng vâng lời Chúa, cũng đã vướng vào tội thờ hình tượng một cách thiếu hiểu biết. Lý do Vua A-ma-xia “làm theo đời này” vì vua không có lòng trọn lành với Chúa, lòng vua còn yêu mến tiền bạc, quyền lực và nhiều thứ ở thế gian này hơn yêu mến chính Chúa (II Sử-Ký 25:2, 9). Vì vậy, thay vì lắng nghe Lời Chúa, hết lòng làm theo Lời Ngài thì vua lại làm theo thế gian.


Ma quỷ luôn rình mò chung quanh chúng ta, nếu Cơ Đốc nhân không trân trọng nhờ ơn Chúa sẽ rất dễ bị ảnh hưởng của thế gian. Khi đó, chúng ta sẽ xa rời Chúa để “làm theo đời này” mà không chút áy náy vì đã quá quen thuộc với những điều sai trái. Xin Chúa cho chúng ta ưu tiên dành nhiều thời gian tương giao với Chúa, học hỏi Lời Chúa để luôn ở trong sự giữ gìn của Ngài.


Bạn có đang để thế gian ảnh hưởng đến bạn qua những phương tiện truyền thông không?


Lạy Chúa, xin cho con ưu tiên học hỏi và làm theo Lời Chúa để con có sự khôn ngoan Chúa ban tránh xa những ảnh hưởng xấu của thế gian và không rơi vào bẫy cám dỗ của ma quỷ mà làm theo đời này.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

28 views0 comments

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page