top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-11 Tác hại của lòng nghi ngờ Chúa


 Câu gốc: “Chẳng một ai của dòng dõi gian ác này sẽ thấy xứ tốt đẹp mà Ta đã thề ban cho tổ phụ các ngươi” (câu 35).


Câu hỏi suy ngẫm: Bài giảng của ông Môi-se cho biết Đức Chúa Trời nổi giận với dân Chúa về điều gì? Ngài đã trừng phạt tổ phụ người Ít-ra-ên như thế nào? Theo bạn, tác hại của lòng nghi ngờ Chúa là gì?


Ông Môi-se tiếp tục giảng về phản ứng của tổ phụ người Ít-ra-ên sau khi nghe mười hai thám tử báo tin. Họ đã lằm bằm, thậm chí còn dám nghĩ rằng vì Đức Chúa Trời ghét họ, nên đã khiến họ ra khỏi xứ Ai Cập và phó họ vào tay người A-mô-rít (câu 27). Đây là một suy nghĩ vô cùng bất kính với Đức Chúa Trời. Chỉ vì những lời báo cáo tiêu cực của mười thám tử mà tổ phụ người Ít-ra-ên lại dám phủ nhận những ơn diệu kỳ lớn lao Đức Chúa Trời đã ban cho dân Ngài, tiêu biểu là phép lạ giúp họ vượt Biển Đỏ, thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập. Đây là lý do Chúa giáng cơn thịnh nộ trên tổ phụ người Ít-ra-ên, và trừng phạt họ nặng nề. Ngài không cho phép thế hệ của các tổ phụ được vào Đất Hứa, chỉ có thế hệ con cháu của họ cùng hai thám tử Ca-lép và ông Giô-suê được vào mà thôi. Dù Đức Chúa Trời nổi giận, nhưng không vì thế mà Ngài phạt mọi người như nhau. Trái lại, Ngài rất công chính trong việc phân định ai là người bị trừng phạt và ai là người xứng đáng được ban thưởng.


Câu chuyện lịch sử này nhằm giúp thế hệ trẻ người Ít-ra-ên hiểu được lý do tại sao họ đang ở trong hoang mạc bên kia sông Giô-đanh mà không phải là miền Đất Hứa. Có thể nói, những người nghi ngờ về lời hứa của Chúa thì không xứng đáng được hưởng lời hứa ấy. Thế nên, thay vì nghi ngờ, họ cần phải tin cậy vào chính Chúa và lời hứa của Ngài để lịch sử không tái diễn.


Trải dài trong lịch sử Ít-ra-ên, một trong những lý do khiến họ đánh mất những ơn phước của lời hứa là vì lòng nghi ngờ Chúa. Nghi ngờ làm cho chúng ta cứng cỏi đóng chặt cửa lòng, không tin vào ai hết mà cứ cố thủ trong quan điểm và cách nhìn nhận bảo thủ của mình. Chúng ta có thể thấy rõ điều này qua Sứ đồ Thô-ma khi ông nhất quyết không tin vào những điều các môn đệ khác kể về việc họ đã nhìn thấy Chúa Giê-xu sống lại (Giăng 20:24-29). Chính vì thế nên Chúa Giê-xu đã phán với ông một câu nói đã trở nên kinh điển rằng: “Vì ngươi đã thấy Ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!” Đừng để lòng nghi ngờ Chúa neo giữ chúng ta cứ ở mãi bên này sông Giô-đanh thuộc linh. Xin Chúa giúp chúng ta tin cậy tuyệt đối vào Chúa, vượt qua những nghi ngờ Chúa trong lòng mình, giúp chúng ta tiến vào miền Đất Hứa thuộc linh là Thiên Đàng vinh quang, an hưởng được sự thịnh vượng, phước hạnh Chúa hứa ban cho con dân Ngài.


Có những thất bại nào bạn trải qua đến từ lòng nghi ngờ Chúa không?


Lạy Chúa, xin tha thứ cho lòng nghi ngờ Chúa trong con. Xin giúp con tin cậy trọn vẹn nơi Chúa để con kinh nghiệm được những ơn phước của lời hứa Ngài.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


40 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page