top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-11 Trung thành với Chúa, với người


 

Câu gốc: “Phần nhiều người khoe khoang sự nhân từ mình; nhưng ai sẽ tìm được một người trung thành?” (câu 6).


Câu hỏi suy ngẫm: Lời nói và lòng người thường mâu thuẫn ra sao? Lời Chúa dạy thế nào về sự trung thành hay thành tín? Bạn cần rèn luyện và thực hành phẩm chất trung thành ra sao?


Trong Châm-ngôn 20:6, Vua Sa-lô-môn cho thấy sự tương phản giữa lời nói và tấm lòng con người. Nhiều người khoe khoang đức tính nhân từ, trung thành, lắm người tự hào mình nhân nghĩa nhưng sự khoe khoang đó hoàn toàn tương phản với người có tấm lòng thành thật, trung thành (xem thêm Châm-ngôn 19:22) . Từ “nhân từ” trong câu Châm-ngôn này nguyên ngữ là “hesed” bày tỏ tình yêu trường tồn, không thay đổi. Thật không dễ tìm thấy người như vậy giữa thế nhân. Như bao nhiêu lời hứa “yêu nhau mãi mãi” của nhiều người nhưng mấy ai làm trọn. Con người hứa thật nhiều rồi thất hứa cũng thật nhiều. Họ sẵn sàng hủy bỏ những lời giao ước khi thấy không còn đem lại lợi ích cho họ.


Vua Sa-lô-môn đã tự hỏi nào ai kiếm cho ra được một người thành tín, trung thành! Từ “trung thành” trong nguyên ngữ là “enumim” bày tỏ lòng trung thành của con người được liên kết với Đức Giê-hô-va, nhưng vấn đề ở đây là rất ít người trong chúng ta sống đạt được tiêu chuẩn đó. Cụm từ “Ai sẽ tìm được” chứng tỏ rằng những người có đức tính trung thành trọn vẹn rất hiếm. Sự so sánh trong câu Châm-ngôn này cho chúng ta nhìn nhận sâu sắc về sự giả hình của bản chất tội lỗi của con người. Tự hào, khoe khoang nhưng thực chất không có.


Con dân Chúa cần phải học và trở nên người trung thành trọn vẹn. Trước khi nghĩ đến sự trung thành, thành thật với con người, chúng ta phải học sống thành thật và trung thành với Chúa. Lời Chúa phán: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9). Chúa chúng ta là thành tín, chúng ta phải trở nên thành tín giống Ngài. Chẳng ai trong chúng ta trọn vẹn, nên cần phải ăn năn, xin Chúa tha tội cho chúng ta. Chúng ta không tự sức mình trở nên trọn vẹn, nhưng Chúa sẽ tha thứ và cho chúng ta trong sạch, trọn vẹn trong Chúa. Sống thành tín là một quá trình rèn luyện với kỷ luật tâm linh chứ không phải một sớm một chiều mà được. Chúa Giê-xu dạy: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn” (Lu-ca 16:10). Điều này nhắc nhở mỗi chúng ta phải giữ chữ tín, sự trung thành trong mọi việc, khởi đầu từ những việc nhỏ. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta cam kết giữ lòng trung thành với Chúa, giữ trọn chữ tín với người. Con dân Chúa cần nhớ rằng sự nhân từ của Chúa ban cho chúng ta không bao giờ dứt, và sự thành tín của Ngài cao cả biết bao (Ca Thương 3:22-23).


Bạn có luôn trung thành với Chúa, với người không?


Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lần con đã không trung thành với Chúa, với người. Xin dạy con kính sợ Chúa luôn luôn và đi trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để con trở nên người trọn vẹn trong Chúa.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

14 views

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page