top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-12 Lựa chọn sống khôn ngoan


 

Câu gốc: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33).


Câu hỏi suy ngẫm: Phần Kinh Thánh này đề cập đến những lựa chọn nào? Lựa chọn đúng hoặc sai sẽ nhận kết quả khác nhau ra sao? Bạn cần thay đổi sự lựa chọn thế nào để đời sống bạn nhận được những giá trị quý báu hơn và khôn ngoan hơn?


Vua Sa-lô-môn thường dùng phương pháp so sánh hoặc tương phản để dạy con lựa chọn điều tốt nhất. Trong 4 câu Kinh Thánh ngắn ngủi này, ông nhấn mạnh đến ba sự lựa chọn trong lối sống khôn ngoan. Thứ nhất, con nên chọn sống khôn ngoan hơn là chọn của cải vật chất (câu 16). Con người không sai khi chăm chỉ làm việc để được giàu có trên đất, nhưng họ đã sai khi theo đuổi giá trị vật chất tạm thời trong đời sống ngắn ngủi trên đất mà đánh mất di sản thuộc linh đời đời trên trời. Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu hay là căn bản của sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan thật đem con người đến với Đức Chúa Trời và mang lại cho con người sự sống sung mãn vĩnh cửu. Thứ hai, con nên chọn đi trên con đường ngay thẳng thay vì theo đường của người gian ác (câu 17). Nhiều khi con sẽ thấy thiệt thòi, thua kém mọi người về tài chánh khi sống ngay thẳng, nhưng cuối đường đời, con sẽ nhận được sự giàu có tâm linh, sự sống sung mãn vĩnh cửu. Vua nhấn mạnh cụm từ “canh giữ tính nết” nhắc nhở con phải chú tâm, thận trọng vì đôi khi bất cẩn hay dại dột khiến con lạc bước, rơi vào những hố sâu tội lỗi. Con phải hướng rõ mục đích con đường phải đi, dù khó khăn, gian nan thế nào cũng phải đi đúng đường, đạt đến đích. Thứ ba, con nên chọn sự khiêm nhường hơn là sống kiêu ngạo. Vua Sa-lô-môn nhấn mạnh: “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tính tự cao đi trước sự sa ngã” (câu 18-19). Đức Chúa Trời ghét “con mắt kiêu ngạo” (Châm-ngôn 6:16-17), Ngài sẽ đánh đổ nhà người kiêu ngạo (Châm-ngôn 15:25). Sự kiêu ngạo không những làm con nghịch ý Trời mà còn dẫn con đến sự bại hoại, sa ngã trên đường đời.


Đức Chúa Trời ban cho con người quyền tự do lựa chọn, và Lời Chúa giúp chúng ta biết lựa chọn nào tốt hơn để nhận được những giá trị quý báu và khôn ngoan hơn. Chúa Giê-xu phán: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Chúa muốn mỗi chúng ta sống khôn ngoan để biết kính sợ Chúa, sống ngay thẳng để hưởng được Nước Chúa, và sống khiêm nhường để bày tỏ sự kính sợ Chúa và bày tỏ tình yêu cùng ân sủng của Chúa cho mọi người. Ước mong chúng ta không vì những giá trị tạm bợ, chóng tàn trên thế gian mà đánh mất những điều quý giá vĩnh cửu không thể mua được bằng tiền.


Bạn đang sử dụng quyền tự do lựa chọn như thế nào? Bài học này giúp bạn điều gì?


Tạ ơn Chúa đã dạy con biết lựa chọn đúng và sống khôn ngoan theo đường lối của Chúa. Xin Chúa giúp con sống khôn ngoan, ngay thẳng, và khiêm nhường để giữ lấy linh hồn con.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page