top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-12 Sống nhờ lời Chúa


 

Câu gốc: “Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn ma-na và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra” (câu 3).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se mô tả miền Đất Hứa là nơi như thế nào? Dân Chúa sẽ đối diện với những cám dỗ nào nơi miền đất trù phú đó? Lời Chúa giúp ích gì cho dân Chúa khi sống trong vật chất dư dật? Điều gì giúp bạn sống đúng với địa vị dân thánh của Ngài?


Trong phân đoạn Kinh Thánh này, ông Môi-se mô tả Ca-na-an là một vùng đất tốt tươi, có nhiều sông suối, lương thực, và trái cây phong phú. Chính bởi cuộc sống đầy đủ và thịnh vượng nơi miền Đất Hứa ấy, dân Chúa rất dễ bị đắm chìm trong sự dư dật vật chất mà quên rằng có một điều còn quan trọng hơn những thứ tạm bợ ấy, đó chính là Lời Đức Chúa Trời. Cho nên trong câu 3, ông Môi-se nhắc lại cho dân Chúa nhớ rằng, loài người sống không phải chỉ nhờ bánh, nhưng nhờ mọi Lời phán ra từ miệng Đức Giê-hô-va.


Ít-ra-ên là một dân tộc chọn lựa thuộc riêng về Chúa, họ sống không phải chỉ nhờ vào lương thực hằng ngày nhưng còn nhờ vào Lời Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào dân Chúa nuôi dưỡng đời sống tâm linh mình bằng Lời của Chúa mỗi ngày, họ mới thật sự “sống.” Lời Chúa sẽ giúp cho dân Ngài không bị mê đắm vào cuộc sống đầy dẫy những vật chất tại xứ Ca-na-an, đồng thời giúp họ sống đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời giữa những dân tộc ngoại bang bất kính. Ông Môi-se muốn dân Chúa nhận thức được tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng đời sống thuộc linh bằng Lời Chúa. Nếu biết tuân giữ và làm theo Lời Chúa, chắc chắn dân Chúa sẽ được tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nơi miền Đất Hứa, và cũng chỉ có sống với Lời Chúa mới giúp dân Chúa được an hưởng lâu dài nơi vùng đất trù phú ấy.


Một trong những thách thức lớn cho đời sống Cơ Đốc nhân hiện nay là dễ bị những giá trị vật chất của đời này chi phối mà lãng quên tầm quan trọng của những giá trị thuộc linh. Mặc dù cũng có người nhận thức được tầm quan trọng của Lời Chúa nhưng họ không sống theo nhận thức ấy. Chính bởi thế mà nhiều người trong chúng ta không mệt mỏi chạy theo những giá trị phù du của trần thế, bỏ mặc cho đời sống tâm linh của mình đang phải thoi thóp từng ngày bởi sự thiếu thốn Lời Chúa trầm trọng. Hậu quả của thực trạng ấy là nhiều người nhầm tưởng rằng mình đang “sống,” nhưng thật ra họ chỉ đang tồn tại mà thôi. Với địa vị dân thánh, là công dân thuộc linh của Nước Trời, chúng ta chỉ thật sự “sống” khi được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa mỗi ngày. Chỉ có Lời Chúa mới giúp chúng ta tránh khỏi những vòng xoáy đam mê vật chất và sống đúng theo ý muốn của Chúa dành trên đời sống mình.


Bạn có thật sự đang “sống” đúng với địa vị dân thánh thuộc về Đức Chúa Trời không?


Lạy Chúa, xin cho con biết nuôi dưỡng đời sống thuộc linh của con bằng Lời Chúa mỗi ngày thay vì mải mê chạy theo những giá trị vật chất phù du của đời này.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page