top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-13 Đấng nhân từ


 Câu gốc: “Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho mọi công việc làm của tay ngươi; Ngài đã biết cuộc đi đường ngươi ngang qua đồng vắng lớn lao này. Trong bốn mươi năm này, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi; ngươi không thiếu chi hết” (câu 7).


Câu hỏi suy ngẫm: Sau thất bại ở Ca-đe, tổ phụ người Ít-ra-ên bắt đầu hành trình về đâu? Đức Chúa Trời đã làm những điều gì cho tổ phụ người Ít-ra-ên trong suốt những năm tháng ở hoang mạc? Điều đó cho thấy Chúa là Đấng thế nào?


Trong suốt chương 2, ông Môi-se thuật lại những vùng đất người Ít-ra-ên phải đi lòng vòng suốt những năm tháng trong hoang mạc. Trong những vùng đất khác nhau đó, Đức Chúa Trời đều có những mệnh lệnh khác nhau dành cho họ. Những tưởng sau thảm bại tại Ca-đe, Đức Chúa Trời sẽ bỏ mặc tổ phụ người Ít-ra-ên, để cho họ phải trải qua phần đời còn lại trong buồn nản và vô vọng. Thế nhưng, một lần nữa Kinh Thánh cho chúng ta lại thấy sự thành tín và lòng nhân từ khôn xiết của Đức Chúa Trời khi Ngài vẫn tiếp tục dẫn dắt dân tộc cứng lòng này trong những năm tháng nơi hoang mạc khô cằn. Đức Chúa Trời không vì sự thảm bại của tổ phụ người Ít-ra-ên mà Ngài trở nên bất lực theo như họ. Khi họ không sống và làm theo kế hoạch Chúa đã hoạch định sẵn, Ngài vẫn có kế hoạch dự bị dành riêng cho họ, và nơi đặt chân cuối cùng của người Ít-ra-ên chắc chắn vẫn là miền Đất Hứa Ca-na-an như Lời Ngài đã hứa.


Điều khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng là dù tổ phụ người Ít-ra-ên phải trả giá cho hành động không làm theo Lời Chúa, nhưng trong suốt bốn mươi năm trong hoang mạc họ vẫn kinh nghiệm được sự hiện diện và chu cấp trọn vẹn đến từ Chúa (câu 7). Những điều Chúa đối đãi với tổ phụ người Ít-ra-ên khiến chúng ta liên tưởng đến trải nghiệm của Vua Đa-vít trong Thi Thiên 103:10-11 rằng: “Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.” Nhiều người trong chúng ta ắt hẳn cũng từng trải qua những lần thất bại trong đời sống do không sống đúng với Lời Chúa. Chúng ta cũng từng phải trải qua những tháng ngày vô vọng và buồn nản vì những hậu quả tội lỗi chúng ta gây ra. Nhưng chúng ta đừng nhầm lẫn cho rằng vì tội lỗi chúng ta gây ra quá lớn nên Chúa không thể tha thứ hay bao dung chúng ta. Việc chúng ta phải trả giá cho hành động sai trật của mình là điều không tránh khỏi, nhưng không vì thế mà Chúa sẽ bỏ mặc hay ruồng rẫy chúng ta. Nếu chúng ta thật lòng ăn năn về những sai phạm của mình, thì Đức Chúa Trời của sự thành tín và nhân từ vẫn dẫn dắt và đồng hành cùng chúng ta trong mọi bước đi của cuộc đời.


Có tội lỗi nào quá lớn mà bạn nghĩ rằng Chúa sẽ không bao giờ tha thứ cho mình?


Lạy Chúa, dù bao lần con sống không đúng với ý Chúa, nhưng vì lòng thương xót và sự thành tín đời đời của Chúa mà con được tiếp tục đi trong con đường tốt lành của Ngài.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


63 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page