top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-13 Gieo và gặt


 

Câu gốc: “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời” (Ga-la-ti 6:7-8).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy về mối tương quan giữa gieo và gặt ra sao? Làm thế nào để cứ luôn kiên trì sống công bình? Điều gì giúp bạn giữ vững nền tảng đạo đức của bản thân và gia đình?


Vua Sa-lô-môn dạy cho con một nguyên tắc trong cuộc sống là “gieo gì gặt nấy” để con biết xây dựng nền tảng đạo đức và sống công bình. Trồng cây nào sẽ nhận quả của cây đó, vì vậy “kẻ dữ” sẽ nhận được bông trái của sự hư ảo, dối trá. Nông dân khi gieo giống lúa nào sẽ gặt được giống lúa ấy, cũng vậy, người “gieo công bình” sẽ hưởng phần thưởng “chắc chắn,” vững bền. Từ những hình ảnh cụ thể của người làm nông, Vua Sa-lô-môn dạy cho con những bài học có tính trừu tượng hơn. Khi con “vững lòng,” chịu cực chịu khó gieo điều công bình thì kết quả con sẽ nhận được là “sự sống.” Ngược lại, nếu con cứ mãi “săn,” hay đeo đuổi điều ác thì cuối cùng con sẽ nhận “sự chết cho mình.” Người sống gian tà không những mất đi giá trị cuộc sống trên đất mà còn đánh mất giá trị sự sống đời đời trong cõi vĩnh hằng.


Trong chúng ta ai cũng biết nguyên tắc “gieo gì gặt nấy” là điều hiển nhiên. Dù vậy không ít người vẫn cảm thấy mệt mỏi và nản lòng khi chứng kiến người ác sao cứ được thịnh vượng, còn người công bình sao cứ gặp thử thách, hoạn nạn. Nhiều anh chị em dù làm những việc công chính nhưng lại bị hiểu lầm, vu oan, hay tệ hơn là phải chịu thiệt thòi, cay đắng. Sứ đồ Phao-lô dạy: “Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9 BTTHĐ). Là Cơ Đốc nhân, Chúa muốn chúng ta đừng dối mình, vì Chúa biết rõ những điều chúng ta đang gieo, nếu gieo ra những lúa lép, vỏ trấu, chúng ta sẽ chỉ nhận được tro bụi, nhưng nếu gieo những hạt lúa giống tốt, chúng ta chắc chắn sẽ nhận được những bó lúa trĩu hạt. Tuy nhiên, để được những bó lúa nặng trĩu thì nông dân phải chịu khó nhọc, một nắng hai sương. Để thu hoạch được trái cây ngon ngọt thì người trồng cây phải kiên trì chờ đợi để hạt giống mọc lên, tăng trưởng, và ra quả.


Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta hướng đến sự sống đời đời, kiên nhẫn, bền lòng sống công chính. Khi Cơ Đốc nhân đóng đinh đời sống mình với Chúa Giê-xu, đồng chết với Ngài trên cây thập tự, thì cũng sẽ đồng sống lại với Ngài (Ga-la-ti 2:20). Khi chúng ta chịu khổ, kiên trì làm theo hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, chúng ta cũng sẽ bởi Chúa Thánh Linh mà gặt lấy sự sống đời đời (Ga-la-ti 6:7-8).


Bạn đang gieo những điều gì và bạn có đang đặt nền tảng sự sống mình trên sự công chính chưa?


Cảm tạ Chúa đã chết vì tội lỗi của con. Xin cho con biết hướng đến những điều có giá trị đời đời để con có thể kiên trì sống công chính theo Lời Chúa dạy.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

63 views0 comments

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page