top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-13 Học kính sợ Chúa suốt đời


 

Câu gốc: “Tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, trong nơi Ngài sẽ chọn đặng để Danh Ngài ở,… ngươi tập hằng kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (câu 23).


Câu hỏi suy ngẫm: Thuế phần mười được dâng lên như thế nào và được sử dụng ra sao? Vì sao dân Chúa cần phải dâng phần mười? Bạn cần có tinh thần dâng hiến ra sao?


Thuế phần mười về các sản vật được nói đến không phải là một nghĩa vụ nặng nề mà là cơ hội bày tỏ lòng vui mừng với nhau trong ơn lành Chúa ban. Mỗi năm một lần, người Do Thái sẽ đem phần mười sản vật tốt nhất của ruộng vườn đến Giê-ru-sa-lem. Đối với những người ở xa, họ được phép bán sản vật phần mười lấy tiền và đến đền thờ mua những thứ họ ao ước để ăn uống vui vẻ với gia đình như thịt, bánh, rượu, ngũ cốc… Sau khi các thầy tế lễ dâng lễ vật lên cho Chúa, một phần lễ vật sẽ được trao lại để các thành viên trong gia đình cùng ăn mừng và chung vui với nhau trước sự hiện diện của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Đặc biệt, cứ mỗi ba năm một lần, phần mười được dành riêng cho những người không sở hữu đất như người Lê-vi, Dân Ngoại sống giữa vòng họ, các cô nhi quả phụ sống trong thành. Họ sẽ đến, ăn uống no nê, mọi người đều có phần trong cộng đồng dân Chúa và không ai bị lãng quên (Phục-truyền Luật-lệ Ký 26:12).


Thuế phần mười là lễ vật dâng trước tiên cho Chúa để vui hưởng phước hạnh từ những điều Chúa ban cho và kinh nghiệm sự thành tín của Ngài trên đời sống, đồng thời nuôi dưỡng lòng kính sợ Chúa cách cụ thể. Kế đến, phần mười được dùng để chu cấp cho các thầy tế lễ, hỗ trợ họ trong công tác phục vụ Chúa trọn thời gian tại đền thờ. Sau cùng, phần mười liên kết dân Chúa với cộng đồng, và quan tâm đến những người có nhu cầu quanh mình. Như vậy, dâng phần mười là hành động thờ phượng để tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi sự, và để có thể sống hiến dâng, họ luôn ghi khắc trong lòng tài sản này không phải do tài sức họ làm ra.


Trong thời Tân Ước, Kinh Thánh không đề cập đến việc dâng phần mười, nhưng nguyên tắc về tinh thần dâng hiến vẫn không hề thay đổi. Dâng hiến xuất phát từ tấm lòng vui hưởng chính Chúa, quan tâm đến những người phục vụ Chúa và cộng đồng Chúa đặt để quanh mình. Sống trong tinh thần dâng hiến chính là sống trong tinh thần kính sợ Chúa và vui thỏa trong Ngài. Người tin Chúa không còn bị trói buộc bởi luật pháp, nhưng cuộc đời là sự đền đáp của việc nhận biết ân lành Chúa ban trên đời sống để dâng điều tốt nhất lên cho Chúa, cho người phục vụ Chúa và cho cộng đồng quanh mình. Một phần mười hoa lợi là cơ hội để dâng điều mình được ban cho lên Đấng thành tín và tốt lành. Khi sống với tinh thần như thế, người tin Chúa đang thực hành đời sống kính sợ Ngài, và dâng hiến sẽ là hành động thờ phượng trong niềm vui.


Bạn đang dâng hiến cho Chúa như thế nào?


Lạy Chúa, xin giúp con biết vui thỏa trong Ngài, thực hành lòng kính sợ và biết ơn qua việc dâng hiến cả vật chất lẫn đời sống con lên Ngài. Xin Ngài dùng con!


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentarer


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page