top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-14 Sự quan phòng của Chúa

Updated: Jun 15, 2020


 Câu gốc: “Vì Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con, Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy” (câu 26).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn cho biết nhờ đâu vũ trụ được dựng nên? Khi hết lòng giữ lấy sự khôn ngoan trong Chúa thì sẽ được ban cho những điều gì? Bạn nhận biết sự quan phòng của Chúa trên bạn như thế nào?


Vua-lô-môn dạy cho con biết giá trị tuyệt vời của sự khôn ngoan trong Chúa. Ông cho con thấy chính Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan, thông sáng để tạo dựng nên vũ trụ (câu 19), và Ngài cũng dùng sự khôn ngoan để vận hành vũ trụ đó theo quy luật của Ngài (câu 20). Các nhà khoa học gọi những quy luật của Chúa là “quy luật thiên nhiên,” và họ luôn cố gắng khám phá và học hiểu những quy luật ấy để quản lý tốt những tạo vật của Chúa. Dù vậy, đến nay họ cũng chỉ biết được một phần rất nhỏ về vũ trụ mà thôi.


Vua Sa-lô-môn dạy con phải hết lòng giữ lấy sự khôn ngoan qua những cụm từ “gìn giữ, dẽ dặt, chớ lìa xa mắt con, và giữ như đồ trang sức trên cổ con.” Điều này cho thấy tìm giữ sự khôn ngoan từ Chúa là điều cốt yếu của con người vì “nó sẽ là sự sống của linh hồn con” (câu 22). Chẳng có gì quý hơn linh hồn, nên ích lợi tối hậu của sự khôn ngoan phải là sự cứu rỗi linh hồn.


Khi chúng ta dùng sự khôn ngoan của Chúa đi theo đường lối công chính của Ngài, Chúa sẽ luôn quan phòng chúng ta. Sự quan phòng của Chúa bao gồm nhiều phương diện. Trên bước đường đời, Chúa cho con cái Ngài “vững vàng,” “không vấp ngã.” Trong lúc nghỉ ngơi, tâm hồn luôn được bình an, không khiếp sợ; khi ngã lưng, con dân Ngài được an giấc thảnh thơi (câu 23-24). Dù con cái Chúa cũng có lúc gặp sự kinh hãi bất thần ập xuống hay đối diện với sự phá hoại của người ác, nhưng trước những kinh khiếp xảy ra thình lình, hay thử thách khó khăn đó, con dân Chúa vẫn vững vàng vì biết mình đang nương cậy nơi quyền tể trị của Chúa và Chúa sẽ gìn giữ con dân Ngài. Khi chúng ta hết lòng kính sợ, tin cậy và đi theo con đường Chúa dạy, thì Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Khi chúng ta đầu phục Chúa thì từng chi thể trong thân thể chúng ta đều thuộc về Ngài và sẽ được Ngài che chở. Thật tuyệt vời khi được ở trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Thế giới đầy dẫy điều ác và luôn xảy ra chiến tranh vì con người chối bỏ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà sống với nhau bằng sự khôn ngoan vị kỷ của con người. Khi sống theo sự khôn ngoan riêng của mình, con người ở ngoài sự quan phòng của Chúa như Lời Chúa trong Rô-ma 1:28 đã cảnh báo: “Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng.”


Bạn đã dùng sự khôn ngoan, thông sáng, và sự hiểu biết của mình mà tìm cầu và nương cậy nơi Chúa chưa?


Tạ ơn Chúa đã sáng tạo ra vũ trụ cho con được vui hưởng, và con biết ơn Ngài vì đã tạo dựng con. Xin Chúa cho con luôn hết lòng, hết tâm trí, hết linh hồn mà kính mến Chúa.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


32 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page