top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-16 Kiên trì cầu nguyện


 

Câu gốc: “Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho” (câu 7).


Câu hỏi suy ngẫm: Những cặp động từ tương ứng trong câu 7 và 8 dạy điều gì về sự cầu nguyện? Chúa dùng ví dụ nào để giúp môn đệ hiểu được tình yêu của Cha trên trời? Vì sao bạn có thể bền đỗ cầu xin khi chưa được Chúa đáp lời ngay?


Trong chương 6, Chúa Giê-xu dạy các môn đệ khi cầu nguyện đừng lặp lại những lời vô ích như đọc bài kinh tụng, thì trong chương này Ngài dạy môn đệ hãy kiên trì, bền đỗ trong sự cầu nguyện. Ngài dùng những cặp động từ tương ứng như tìm được, xin gặp, gõ cửa, mở, nhằm mời gọi môn đệ hãy dốc lòng bền đỗ cầu nguyện, không nản chí, để nhận được điều mình cầu xin.


Chúa Giê-xu dùng ví dụ về tình yêu của cha mẹ ở đời này dành cho con cái để dạy môn đệ hiểu Chúa sẽ đáp lời cầu nguyện bền đỗ như thế nào. Khi con cái xin cha mẹ điều gì, dù cha mẹ chỉ là những con người tội lỗi, bất toàn, nhưng vì tình yêu dành cho con cái, họ luôn cho con mình điều tốt chứ không bao giờ con xin bánh mà cho đá, xin cá mà cho rắn. Chúa Giê-xu dùng hình ảnh đó để giúp môn đệ có thể hình dung được tình yêu của Đức Chúa Cha trên trời dành cho con dân Ngài lớn thể nào. Đức Chúa Trời không phải là Đấng lạnh lùng ngự trên ngôi cao kia, vô cảm trước những nỗi đau của nhân loại, hoặc là Đấng chỉ biết đòi hỏi con dân Ngài làm điều này điều kia cho Ngài. Trái lại, Chúa Giê-xu khẳng định rằng, nếu cha mẹ ở đời này vốn là những người bất toàn tội lỗi mà còn biết dành điều tốt cho con cái mình, thì Chúa của tình yêu càng không thể bàng quan trước những lời cầu xin của con dân Ngài. Đấng toàn năng, khôn ngoan chắc chắn sẽ ban cho con cái yêu dấu của Ngài những điều tốt nhất trong thời điểm và ý muốn tốt lành của Ngài.


Như một phản xạ có điều kiện, mỗi khi đối diện với những nan đề khó khăn trong đời sống, chúng ta thường tìm đến Chúa để cầu nguyện, nài xin sự giúp đỡ Ngài. Nhưng không phải ai cũng kiên trì bền đỗ trong sự cầu nguyện. Có nhiều người sau một thời gian cầu nguyện mà thấy Chúa vẫn chưa đáp lời nên nản lòng và tự tìm cách giải quyết theo ý mình. Hay cũng có người khi thấy Chúa chưa trả lời mình thì đâm ra hoài nghi về Ngài. Họ nghĩ rằng, nếu Chúa thật sự là Đấng lắng nghe mọi lời cầu nguyện, cớ sao Ngài lại không can thiệp trước những nỗi đau họ đang phải trải qua. Khi cầu nguyện với Chúa, chúng ta phải tin chắc rằng, Đức Chúa Trời là tình yêu thương, Ngài chắc chắn sẽ ban điều tốt nhất cho con dân Ngài vào thời điểm tốt nhất và theo cách tốt nhất của Chúa. Vậy nên, chúng ta đừng vội nản lòng, nhưng hãy kiên trì đến cùng trong sự cầu nguyện để kinh nghiệm được sự tốt lành đến từ Đức Chúa Cha.


Bạn có hay nản lòng trong sự cầu nguyện khi thấy Chúa chậm đáp lời mình cầu xin không?


Lạy Chúa, con tin rằng Chúa biết điều gì là tốt nhất cho con. Xin dạy con bền lòng trong sự cầu nguyện, và kinh nghiệm được Chúa là Đấng tốt lành trên cuộc đời con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

40 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page