top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-16 Những nguyên tắc của sự phục vụ


 

Câu gốc: “Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin Lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ” (II Ti-mô-thê 4:5).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy môn đệ thế nào khi ra đi phục vụ? Khi đến thành hay làng nào, phải ứng xử ra sao? Khi bị từ chối hoặc chống đối thì phải làm gì? Bạn áp dụng những nguyên tắc của sự phục vụ Chúa dạy như thế nào?


Chúng ta tìm thấy ba nguyên tắc của sự phục vụ Chúa dạy môn đệ khi sai đi. Thứ nhất, “Tin Cậy Chúa Hoàn Toàn.” Chúa không muốn các môn đệ chuẩn bị tiền bạc dù là nhiều hay ít; họ cũng không được đem theo túi để đựng lương thực dự trữ; không được đem theo áo dài là chiếc áo quan trọng để mặc và đắp lên người nếu phải ngủ ngoài đường; họ cũng không được mang dép là vật để bảo vệ đôi chân khi di chuyển trên những địa hình đồi núi trơn trượt hoặc bén nhọn; cũng không được mang gậy để giúp họ thêm vững vàng khi đi qua những chỗ gồ ghề. Các sứ đồ phải ra đi với ít quần áo và vật dụng nhất, họ phải học tập tin cậy Chúa là Đấng sẽ chu cấp cho mình “...vì người làm việc đáng được đồ ăn.”


Thứ hai, phải “Chu Toàn Trách Nhiệm.” Chúa muốn các môn đệ của Ngài phải có sự nhạy bén thuộc linh, “hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình” nhận biết nơi nào hoặc ai đang có tấm lòng khao khát nghe Lời Chúa. Họ phải chu toàn trọng trách Chúa trao khi đến những nơi hay gặp những người đang có tấm lòng khao khát này “rồi ở nhà họ cho đến lúc đi,” khi hoàn tất công tác, họ mới có thể đi đến nơi khác để tiếp tục công việc. Những gia đình và những con người nào bằng lòng nghe và tiếp nhận Lời Chúa đều xứng đáng nhận được sự bình an Chúa ban cho.


Thứ ba, sẵn sàng “Đối Diện Với Sự Chống Đối.” Không phải tất cả mọi người hay mọi nơi đều tiếp đón các sứ đồ, có khi họ sẽ bị từ chối cách quyết liệt, “không tiếp rước,” “không nghe” thì phản ứng của họ phải rất ôn hòa bằng cách rời khỏi thành hay nhà đó. Hành động phủi bụi là nghi thức của người Do Thái khi họ trở về từ vùng đất của Dân Ngoại; khi các sứ đồ làm như vậy họ bày tỏ mình không còn liên quan hay chịu trách nhiệm về những người trong nhà hay trong thành đó, chính những người đó phải chịu trách nhiệm vì không tiếp rước và không nghe lời rao giảng của các sứ đồ.


Trong sự phục vụ Chúa, chúng ta cần tuân thủ những nguyên tắc này để không lo lắng khi phải ở trong sự thiếu thốn, nhưng cứ chu toàn mọi trách nhiệm Chúa trao, không có tư tưởng bỏ cuộc hoặc tìm một nơi khác tốt hơn để phục vụ Chúa, chúng ta cũng có một phản ứng thích hợp, nhẹ nhàng đối với những sự chống đối, không cay đắng, không mất nhiều thời gian cho sự tranh cãi vô ích.


Tôi có đang áp dụng nguyên tắc Chúa dạy trong sự phục vụ Chúa của mình không?


Lạy Chúa, xin giúp con sống theo nguyên tắc Ngài dạy trong sự phục vụ Chúa, để sự phục vụ của con đem lại kết quả và ích lợi cho Hội Thánh của Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page