top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-17 Đức Chúa Trời thành tín


 

Câu gốc: “Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:9).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va nhắc lại nguyên nhân vì sao tuyển dân Ít-ra-ên thất bại trước sự tấn công của vua phương Bắc? Họ phải chịu cảnh phu tù trong bao lâu? Đức Giê-hô-va hứa giữ gìn dân Chúa như con ngươi mắt Ngài, tại sao biến cố này lại xảy ra? Bạn học biết thêm điều gì về Ngài?


Một lần nữa Đức Giê-hô-va cho biết nguyên nhân vì sao dân Chúa lâm vào những tai họa khiến họ “…nên sự gở lạ, chê cười, và hoang vu đời đời…” (câu 9), nguyên do là họ chẳng lắng tai nghe lời khuyên dạy của Chúa, nhưng lấy công việc của tay mình để chọc giận Đức Giê-hô-va (câu 7). Vì những việc làm gian ác như thế nên họ phải nhận lấy hậu quả làm phu tù cho các nước phương Bắc trong 70 năm. Khi đã hết hạn Đức Giê-hô-va ấn định, Ngài sẽ khởi sự đoán phạt những vương quốc đã tấn công, bức hiếp tuyển dân của Chúa. Hình phạt dành cho những nước này là xứ người Canh-đê sẽ “biến thành một nơi hoang vu đời đời” (câu 12) và“sẽ có nhiều nước và vua lớn bắt chính người Canh-đê làm tôi mọi…” (câu 14).


Thật không hề vô ích khi chúng ta nhắc lại khải tượng về cây hạnh mà Đức Giê-hô-va đã cho Tiên tri Giê-rê-mi thấy, để nhắc nhở rằng Đức Giê-hô-va sẽ tỉnh thức để làm trọn những lời Ngài đã phán (1:11-12). Nếu Chúa phó mặc tuyển dân Ít-ra-ên cho giặc ngoại xâm và chẳng có hình phạt nào cho những dân tộc đánh chiếm dân của Chúa thì điều ấy đã mâu thuẫn với giao ước từ Đức Giê-hô-va khi Ngài hứa rằng sẽ gìn giữ tuyển dân chẳng một dân nào có thể thắng được, vì dân Chúa được chăm sóc như con ngươi của mắt Ngài (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:10). Nhưng ở đây chúng ta thấy khi thời gian trải qua những bài học cần phải học dành cho dân của Chúa đã đủ, thì những dân tộc đã đánh chiếm, gây tan thương cho đất nước và dân của Chúa chắc chắn phải đón nhận hình phạt từ Đức Giê-hô-va đúng như điều Tiên tri Giê-rê-mi đã rao ra.


Hậu quả của tội lỗi và những việc làm sai trái là điều tất yếu phải xảy đến cho chúng ta khi chúng ta cứng lòng không chịu ăn năn. Nhưng không có nghĩa rằng Đức Giê-hô-va sẽ ngoảnh mặt với chúng ta mãi mãi. Sự nhân từ của Chúa là vô cùng sẽ tiếp tục nâng đỡ và phục hồi chúng ta, sự thành tín của Ngài sẽ giải cứu, giúp chúng ta vượt qua những chông gai, thách thức từ nghịch cảnh (Ê-sai 54:8). Điều quan trọng là qua sự sửa phạt của Chúa, chúng ta nhận biết tội lỗi mà ăn năn quay trở lại với Ngài.


Bạn đã kinh nghiệm sự thành tín của Đức Chúa Trời trên đời sống bạn thế nào?


Con tạ ơn Chúa vì Lời Ngài cho con biết rằng trong cơn giận Ngài chỉ ẩn mặt với chúng con một lúc, nhưng lòng nhân từ và sự thành tín của Chúa còn đến đời đời. Xin giúp con vững tin phó thác đời sống con trong tay Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page