top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-17 Ảnh hưởng của nước thiên đàng


 

Câu gốc: “Ngài lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng: Nước Thiên Đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên.”


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu so sánh ảnh hưởng của Nước Thiên Đàng với điều gì? Sự so sánh này có nghĩa gì? Bạn sống thế nào để Tin Lành ảnh hưởng đến những người chung quanh?


Chúa Giê-xu dùng hình ảnh của men để mô tả về ảnh hưởng của Nước Thiên Đàng. Trong nhiều bài giảng của Chúa, “men” thường mang ý nghĩa tiêu cực, như khi Chúa cảnh báo các môn đệ hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si, Sa-đu-sê, và đảng Hê-rốt (Ma-thi-ơ 16:11; Mác 8:15). Tuy nhiên, trong ví dụ này chúng ta sẽ học với nhau về ảnh hưởng của Nước Thiên Đàng giống như ảnh hưởng mạnh mẽ của men khi cho vào bột.


Chúa Giê-xu mô tả sự tác động âm thầm của men trên ba đấu bột, tương đương với gần bốn mươi lít, đây là lượng bột lớn những người phụ nữ thường nhồi để làm bánh cho cả gia đình của mình. Khi làm bánh, chỉ cần cho vào một ít men sẽ làm cho cả thùng bột được dậy lên. Cụm từ “Nước Thiên Đàng giống như” cho thấy Chúa Giê-xu dùng hình ảnh men làm dậy ba đấu bột để nói đến sự ảnh hưởng mạnh mẽ của Nước Thiên Đàng trên thế gian, không điều gì có thể ngăn cản được. Khi rắc men vào bột người ta cần một thời gian ủ bột để men có thể thâm nhập và biến đổi toàn bộ đống bột; cũng vậy, khi Chúa Giê-xu bắt đầu rao giảng về Nước Thiên Đàng, số người thật sự theo Ngài rất ít, nhưng Chúa biết rằng trong tương lai Nước Thiên Đàng sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ trên thế gian khi có nhiều cuộc đời, nhiều cộng đồng được biến đổi, và Nước Thiên Đàng sẽ phô bày trọn vẹn khi Chúa Giê-xu tái lâm.


Ngày hôm nay, nhiều lúc chúng ta cảm thấy nản lòng khi ở trong một Hội Thánh nhỏ có ít tín hữu, hay một ban ngành có quá ít thành viên, chúng ta thường suy nghĩ Hội Thánh hoặc ban ngành không thể phát triển với số lượng như vậy; tuy nhiên, hãy nhớ rằng một chút men cũng có thể làm dậy cả một thùng bột. Điều quan trọng là nếp sống chúng ta có bày tỏ Nước Thiên Đàng trong trường học, sở làm hoặc láng giềng chưa? Hãy nhớ rằng chúng ta nói riêng và Hội Thánh Chúa nói chung giống như tác động của men trong thùng bột. Nếp sống đạo của chúng ta phải ảnh hưởng và biến đổi thế giới này cho Chúa. Vì vậy nếu chúng ta hay Hội Thánh của chúng ta vẫn đang “vô tâm,” không quan tâm đến việc phải lan tỏa Nước Trời trong cộng đồng dân Chúa đặt để thì chúng ta vẫn chưa thể hiện đúng bản chất của “men” như trong ví dụ của Chúa Giê-xu. Như vậy, điều quan trọng không phải chúng ta đông hay ít người nhưng là cuộc sống chúng ta có đang ảnh hưởng trên những người chung quanh mình hay không.


Nếp sống bạn có bày tỏ Nước Thiên Đàng trong cộng đồng Chúa đặt để bạn chưa?


Lạy Chúa, xin giúp con không tự ti, nản lòng khi thấy Hội Thánh vẫn đang là số ít trong cộng đồng, nhưng xin Chúa giúp con sống cuộc đời ảnh hưởng mạnh mẽ trên những người chung quanh con để nhiều người được biết Chúa và tin Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

19 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page