top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-17 Người dọn đường cho Chúa


 Câu gốc: “Ấy là về Giăng Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng: Có tiếng kêu trong đồng vắng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài” (câu 3).


Câu hỏi suy ngẫm: Vai trò và nhiệm vụ của ông Giăng Báp-tít là gì? Ông đã thực hiện nhiệm vụ được giao phó với tinh thần như thế nào? Noi gương ông Giăng Báp-tít, bạn thực hiện sứ mệnh Chúa đặt để cho mình như thế nào?


Kể từ sau Tiên tri Ma-la-chi, người Do Thái đã trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng 400 năm mà không hề có bất kỳ lời tiên tri nào. Thế nên, sự xuất hiện của ông Giăng Báp-tít trong hoang mạc với hình ảnh của Tiên tri Ê-li và với sứ điệp kêu gọi về sự ăn năn như một cơn phấn hưng mạnh mẽ trong toàn xứ, giục giã lòng nhiều người từ khắp mọi miền đến với ông để xưng tội mình và chịu phép báp-tem. Dù sứ điệp của ông thu hút được đông đảo quần chúng nhưng không vì thế mà ông quên đi sứ mệnh chính yếu của mình, sứ mệnh người dọn đường cho Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy được điều đó qua việc ông chỉ tập trung vào sự kêu gọi người Do Thái hãy ăn năn như một sự chuẩn bị tấm lòng của người Do Thái cho Chúa Giê-xu, và ông cũng không quên giới thiệu cho họ biết về một Đấng cao trọng hơn ông, có quyền phép hơn ông, Đấng ấy sẽ làm phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh và lửa cho họ.


Có thể nói, sứ mệnh dọn đường cho Chúa Giê-xu không phải là một sự ngẫu nhiên tình cờ, nhưng đã được dự báo rõ ràng từ trước trong sách tiên tri Ê-sai. Điều này đã khẳng định với mọi người rằng, việc Chúa Giê-xu giáng sinh là một chương trình vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã hoạch định rất chu đáo từng chi tiết, từ sự dự ngôn qua các lời tiên tri trong Cựu Ước cho đến sự chuẩn bị về người dọn đường cho sứ mệnh cứu rỗi nhân loại của Chúa Giê-xu, tất cả đều nằm trong sự tể trị và sắp đặt của Đức Chúa Trời cho người Do Thái nói riêng và toàn nhân loại nói chung.


Mỗi Cơ Đốc nhân ngày nay cũng được Đức Chúa Trời kêu gọi với những sứ mệnh khác nhau trong hành trình về Thiên Quốc. Có người được kêu gọi trở thành giáo sĩ, có người được kêu gọi trở nên người chăn bầy, cũng có người được kêu gọi dâng hiến tiền bạc cho công việc Chúa… Dù Cơ Đốc nhân được kêu gọi trong sứ mệnh nào đi nữa, chúng ta cũng cần nhớ rằng mục đích của sứ mệnh là để bày tỏ Phúc Âm, bày tỏ chính Chúa trong chức vụ và đời sống của mình, chứ không phải để phô diễn tài năng, tôn cao chính mình. Đây là một cám dỗ đáng sợ cho bất kỳ ai khi thi hành nhiệm vụ Chúa giao cho mình. Cơ Đốc nhân cần khiêm nhường nhìn biết mình chỉ là những công cụ được Đức Chúa Trời rèn giũa trong tay Ngài để có thể trở thành những công cụ sắc bén và hữu ích cho Chúa.


Bạn có đang khiêm cung thực hiện đúng sứ mệnh Chúa đặt để cho mình không?


Lạy Chúa là Đấng đã kêu gọi con trở nên con Ngài và đặt để sứ mệnh riêng trên cuộc đời con. Xin giúp con tín trung hoàn thành nhiệm vụ Chúa giao cho trong tinh thần khiêm nhường hạ mình như ông Giăng Báp-tít ngày trước.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


42 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page