top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-17 Nhận biết để phục vụ Chúa


 

Câu gốc: “Kìa, Ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu.”


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu muốn các môn đệ nhận biết những điều gì? Nhờ đó họ sẽ phản ứng thế nào khi đối diện với những khó khăn trong sự phục vụ Chúa? Qua những điều Chúa dạy, bạn thấy mình còn thiếu sót điều gì khi phục vụ Chúa?


Chúa Giê-xu mở đầu sự cảnh báo của Ngài với các môn đệ bằng chữ “Kìa,” Chúa muốn họ phải chú ý tối đa những điều Ngài nói. Chúa muốn họ nhận biết khi phục vụ Chúa luôn phải đối diện với nhiều sự tấn công của kẻ thù khác nào bầy chiên trên những cánh đồng rộng lớn phải đối diện với sự tấn công từ nhiều phía của muông sói. Những con chiên rất dễ bị tấn công vì không có khả năng tự vệ, nhưng chúng vẫn bình thản ăn và di chuyển trên những đồng cỏ vì nó ở gần người chăn và biết người chăn sẽ bảo vệ nó khi có muông sói đến. Chúa cũng muốn các môn đệ nhận biết sức mạnh của kẻ thù là Sa-tan luôn rình rập để chờ cơ hội tấn công (I Phi-e-rơ 5:8) nhưng họ cũng cần nhận biết sức mạnh thuộc linh họ đang có là do Chúa ban cho, họ phải luôn “ở gần” Ngài.


Khi các môn đệ nhận biết như vậy họ sẽ có những phản ứng khôn ngoan trong lúc phục vụ Chúa. Chúa Giê-xu dùng hình ảnh loài rắn là một loài rất khôn lanh, luôn biết mình biết ta, biết lúc nào rút lui và lúc nào phải tấn công. Chúa Giê-xu cũng dùng hình ảnh bồ câu là một loài chim đơn sơ, trong trắng. Chúa muốn các môn đệ của Ngài phản ứng trước những sự bức hại, chống đối một cách khôn ngoan, sáng suốt mà vẫn bày tỏ lẽ thật và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Các môn đệ cần nhớ rằng cho dù có phản ứng khôn ngoan nhưng bóp méo lẽ thật, hay hạ thấp tiêu chuẩn Lời Chúa thì điều đó cũng không ích lợi cho sự phát triển của Phúc Âm. Sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ quan điểm phục vụ Chúa của ông với Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca như sau: “Vì sự giảng đạo của chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm, hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều gian dối” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:3).


Ngày nay, đôi lúc chúng ta tự mãn về khả năng, ân tứ của mình trong sự phục vụ Chúa. Chúng ta cần nhận biết rằng ở gần Chúa và gắn bó với Ngài trong mối liên hệ thiêng liêng là bí quyết để chúng ta có được sức mạnh và sự bình an trong khi phục vụ Chúa. Chúng ta cũng cần có những phản ứng khôn ngoan trước những sự khó khăn, chống đối khi phục vụ Chúa, can đảm đối diện nhưng không phải liều mạng, chúng ta cư xử khôn ngoan, sáng suốt nhưng vẫn trung thành với lẽ thật.


Bạn có đang dành thời gian ở gần Chúa mỗi ngày để nhận năng lực trong khi phục vụ Ngài không? Bạn có cư xử cách khôn khéo bày tỏ sự thánh khiết và quyền năng của Phúc Âm không?


Lạy Chúa, xin tha thứ cho những khi con yếu đuối không dành thời gian để gần Ngài, tương giao với Ngài. Xin Chúa giúp con luôn gắn bó với Ngài và có những phản ứng khôn ngoan trước mọi hoàn cảnh để làm sáng Danh Chúa mỗi ngày.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page