top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-18 Dự phần thương khó với Chúa


 

Câu gốc: “Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót” (I Phi-e-rơ 4:13).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu báo trước thế nào về những sự bức hại các môn đệ sẽ phải đối diện? Chúa khích lệ thế nào khi họ ở trước mặt những người bức hại mình? Bạn đã và đang đối diện sự bức hại đức tin như thế nào? Bạn được khích lệ gì qua phần Kinh Thánh này?


Chúa Giê-xu muốn các môn đệ phục vụ Chúa nhưng phải luôn sẵn sàng đối diện với sự bức hại, chống đối vì họ “đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói.” Chúa báo trước họ sẽ phải đối diện với những tòa án qua những cáo buộc mang tính dân sự hoặc những trận đòn của những người theo Do Thái giáo. Thậm chí họ có thể đối diện với những quan tổng đốc hoặc các vị vua sẽ chất vấn họ về niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Ngài cho biết đó là cơ hội để họ “làm chứng” về Chúa cho nhiều người được biết. Các sứ đồ của Chúa Giê-xu về sau đều đã kinh nghiệm sự bức hại, đánh đòn, thậm chí bị tra tấn và bị giết vì Danh Chúa, họ đã sẵn sàng dự phần thương khó với Chúa Cứu Thế Giê-xu trong khi ra đi rao giảng Phúc Âm. Sứ đồ Phao-lô cũng đã làm chứng về chức vụ đầy đau thương của ông cho các tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô trong thư II Cô-rinh-tô 11:23-29.


Chúa Giê-xu cũng muốn các môn đệ biết rằng trong khi bị bức hại họ cũng sẽ bị tra hỏi với những câu chất vấn hiểm hóc, điều này sẽ khiến họ bối rối không biết phải trả lời như thế nào. Ngài khích lệ họ và cho biết rằng Thánh Linh của Đức Chúa Cha sẽ đặt Lời Ngài trong lòng họ và họ cũng sẽ dùng Lời Chúa để có những lời đối đáp thích hợp. Chúa cũng đã từng làm điều này với những tiên tri của Ngài khi xưa, “Đoạn, Đức Giê-hô-va dang tay rờ miệng tôi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: Này, Ta đã đặt những Lời Ta trong miệng ngươi” (Giê-rê-mi 1:9).


Ngày nay, con dân Chúa cũng luôn cảnh giác và cần chuẩn bị tinh thần đối diện với những sự khó khăn, bức hại khi chúng ta phục vụ Chúa. Chúng ta hãy biết ơn Chúa khi ở giữa những hoạn nạn và đau đớn vì biết rằng mình đang dự phần thương khó với chính Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta hãy “vui mừng” vì những ai đã chịu khổ vì Đấng Christ sẽ vui mừng với Ngài trong ngày Chúa Cứu Thế tái lâm (I Phi-e-rơ 4:13). Khi chúng ta bối rối không biết phải đối đáp thế nào với những người bắt bẻ đức tin của mình, hãy cầu xin Thánh Linh của Chúa, chính Ngài sẽ dùng Lời Chúa giúp chúng ta có những lời đối đáp khôn ngoan, qua đó cũng có thể làm chứng về Chúa cho những người đang bức hại hay chất vấn niềm tin của chúng ta.


Bạn có chuẩn bị tinh thần dự phần thống khổ với Chúa, sẵn sàng đối diện với những khó khăn, bức hại khi phục vụ Ngài chưa?


Lạy Chúa, xin cho con luôn vui mừng trong những hoàn cảnh bị bức hại vì niềm tin, xin Ngài ban cho con có lời đối đáp khôn ngoan để làm sáng Danh Chúa trong mọi hoàn cảnh.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

27 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page