top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-19 Không vội vàng bỏ chức vụ


 



Câu gốc: “Còn tôi, tôi chẳng vội vàng bỏ chức chăn dân mà không theo Ngài. Tôi cũng không tự ý muốn mình trông đến ngày khốn nạn, Ngài vẫn biết vậy. Lời miệng tôi nói ra đều ở trước mặt Ngài” (câu 16).


Câu hỏi suy ngẫm: Ai đưa ra lời tuyên bố trong câu 16? Trong hoàn cảnh nào? Ai là người chứng thực cho lời tuyên bố này? Bạn nhận được sự nhắc nhở nào khi nghe lời tuyên bố này?


“Tôi chẳng vội vàng bỏ chức chăn dân mà không theo Ngài” là lời tuyên bố không trốn tránh chức vụ chăn bầy của Tiên tri Giê-rê-mi. Không phải ông tuyên bố trước mặt con người, nhưng là lời xác quyết của ông với Đức Chúa Trời. Khi ông Giê-rê-mi nhận được lời kêu gọi từ Đức Giê-hô-va để bước vào chức vụ tiên tri, cũng chính là lúc ông được Chúa báo trước về những khó khăn, cam go mà ông phải trải qua khi thực hiện trọng trách chăn dân. Tiên tri Giê-rê-mi không mạnh mẽ tuyên bố điều này khi đang ở trong hoàn cảnh thuận lợi. Nhưng ngay trước khi nói ra lời khẳng định sẽ không rời bỏ chức vụ, thì ông đã phải nếm trải nghịch cảnh khi bị chính dân mình, người nhà mình hăm he, đe dọa cả tính mạng, và ông đã từng trải qua những khoảng thời gian khủng hoảng trầm trọng đến nỗi ông có cảm giác như mọi người đều chống lại ông, đến cả Chúa cũng đã quay lưng với ông. Dù vậy, Tiên tri Giê-rê-mi vẫn mạnh mẽ tuyên xưng Đức

Giê-hô-va là sự trông cậy của chính ông, là nơi ẩn náu cho ông trong ngày nguy nan, cho nên ông quyết sẽ một lòng theo Ngài, cũng như sẽ tiếp tục trung tín làm tròn chức vụ cao quý đã được Ngài giao phó. Ông quyết “chẳng vội vàng bỏ chức chăn dân.”


Trên bước đường theo Chúa và phục vụ Ngài, có những lúc thật thuận lợi, thỏa vui, nhưng chắc rằng mỗi chúng ta không ít thì nhiều đều đã nếm trải những giây phút bị chống đối, đuối sức, chán nản… Những lúc ấy tinh thần tiêu cực bao trùm tâm trí khiến chúng ta dễ dàng thoái thác trách nhiệm, vì nghĩ rằng đây là cách duy nhất để giải thoát chúng ta khỏi sự căng thẳng này. Nhưng ngay trong những thời điểm cùng cực như vậy, chúng ta cần phải nhìn lên chính Đức Giê-hô-va là sức lực, là sự trông cậy, là nơi ẩn náu để chúng ta vượt qua và tiếp bước trong linh trình phục vụ Ngài.


Nếu lòng nhiệt huyết ban đầu khi chúng ta mới bước vào chức vụ bị thay thế bằng những lời ta thán, muốn thoái thác, rút lui sau những năm tháng đã dấn thân, thì chúng ta hãy nhớ lại Đấng đã kêu gọi và chọn lựa mình, để được tiếp thêm sức mạnh. Và trong những lúc như thế, cần lắm để chúng ta được nhắc nhở về tấm gương của Tiên tri Giê-rê-mi, dù biết sẽ phải tiếp tục gặp khó khăn nhưng lòng ông quyết “…chẳng vội vàng bỏ chức chăn dân…” (câu 16).


Bạn thường có phản ứng ra sao trong những lúc phải đối diện với chống đối và nghịch cảnh?


Cảm tạ Chúa đã đoái đến con và trao trách nhiệm trong Nhà Ngài cho con, xin giúp con một lòng trung tín trong mọi hoàn cảnh, luôn noi theo gương của Tiên tri Giê-rê-mi.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


43 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page