top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-20 Tính hạnh trọn vẹn


 

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng” (I Sa-mu-ên 16:7b).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con thế nào về vẻ đẹp tâm hồn? Ông dạy gì về vẻ đẹp bề ngoài và vẻ đẹp từ tính cách trong tâm hồn? Bạn dạy con cháu thế nào để có tính hạnh trọn vẹn?


Những người trẻ thường suy nghĩ bồng bột nên chỉ thấy được vẻ đẹp bên ngoài mà ít khi thấy được vẻ đẹp từ trong lòng. Vua Sa-lô-môn dạy con phải tìm và trau dồi vẻ đẹp tâm hồn. Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc người có “lòng gian tà” ; nhưng Ngài hài lòng người có “tính hạnh trọn vẹn.” Từ “tính hạnh” nói lên hành vi hay là đường lối của một người. Tấm lòng là nguồn của hành vi đạo đức. Lòng trong sạch thì mới sống theo đường lối công chính. Kết quả là người gian tà chắc chắn phải bị hình phạt và người công bình sẽ được giải cứu. Vua Sa-lô-môn dùng cụm từ “dòng dõi người công bình” nhắc con phải cẩn trọng trong suy nghĩ, việc làm của mình vì nếp sống của con không chỉ ảnh hưởng đến chính con mà còn ảnh hưởng đến dòng dõi của con sau này.


Trong câu 22, Vua Sa-lô-môn đã dùng một ẩn dụ khi so sánh người phụ nữ đẹp mà thiếu dè dặt, chín chắn, đẹp người mà không đẹp nết, giống như một vòng vàng đeo nơi mũi heo. Dù vòng vàng có đẹp và quý thế nào đi nữa, mà khi đặt vào mũi heo không sớm thì muộn cũng bị nhơ bẩn, hôi tanh. Ông bà ta thường dạy, “Cái nết đánh chết cái đẹp” nhằm giúp con cháu học hỏi để xây dựng vẻ đẹp tâm hồn. Ngày nay, phương tiện truyền thông phát triển, nhiều người bị thu hút, chạy theo những vẻ đẹp, hào nhoáng bên ngoài. Một số người trẻ đã bất chấp giá trị đạo đức, ngông cuồng tuyên bố “cái đẹp đánh bẹp cái nết,” rồi cố tìm mọi cách thay đổi vẻ đẹp bên ngoài, chạy theo hình thức để tìm danh lợi, khiến bị rơi vào những cạm bẫy, cuộc đời lấm bùn nhơ tội lỗi, đánh mất phẩm giá con người. Họ chẳng khác nào chiếc vòng vàng đã bị nhơ nhớp nơi mũi heo.


Trong ngày Từ Phụ, cầu xin Chúa ban cho quý phụ huynh, đặc biệt là những người cha biết noi theo gương của Vua Sa-lô-môn dạy con trau dồi vẻ đẹp tâm hồn, và hướng con đến giá trị vĩnh cửu. Trong vai trò làm con, cần phải trau dồi vẻ đẹp tâm hồn, trau dồi tính hạnh, và phải cẩn thận làm theo Lời Chúa dạy. Con cái không chỉ sống để đem lại niềm tự hào cho cha mẹ, gia đình, sự lành mạnh cho xã hội, mà còn phải sống sao cho hài lòng Chúa. Lời Chúa dạy “Đức Giê-hô-va không xem theo cách loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng” (I Sa-mu-ên 16:7b BTTHĐ). Cầu xin Chúa cho chúng ta giữ lòng thánh sạch, việc làm công chính, để nhận được “giải cứu” trong đời này và trong cõi vĩnh hằng.


Bạn đang chăm chút hình thức bên ngoài hay trau dồi vẻ đẹp tâm hồn, đời sống tin kính hơn?


Tạ ơn Chúa đã ban Lời Ngài cho con. Xin giúp con sống theo tiêu chuẩn đạo đức của Lời Chúa, và có sự khôn ngoan để hướng dẫn con cháu con biết trau dồi đời sống tin kính, vui lòng Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page