top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-22 Xem trái biết cây


 

Câu gốc: “Cây sinh trái xấu không phải là cây tốt, cây sinh trái tốt không phải là cây xấu; vì hễ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai, hay là hái trái nho nơi chòm kinh cước” (Lu-ca 6:43-44).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô tiếp tục bị các giáo sư giả xuyên tạc việc làm tốt nào của ông? Ông giải thích thế nào? Làm sao để bạn nhận biết đâu là cây xấu, trái xấu để không bị rơi vào cạm bẫy của những người “giả” trong Hội Thánh?


Các giáo sư giả tại Hội Thánh Cô-rinh-tô dùng nhiều thủ đoạn để xuyên tạc, nói vu với mục đích làm giảm uy tín của Sứ đồ Phao-lô. Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy họ nói Sứ đồ Phao-lô tình nguyện rao giảng Tin Lành cho các tín hữu Cô-rinh-tô mà không đòi hỏi gì vì ông là một người giảng thuyết kém cỏi. Sứ đồ Phao-lô đã dùng những câu hỏi để giúp tín hữu Cô-rinh-tô nhận ra sự lừa dối mà họ đang mắc bẫy: “Tôi có lỗi gì khi hạ mình xuống để anh em được tôn cao? Hoặc khi tình nguyện rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời cho anh em mà không đòi hỏi gì?” (câu 7 BTTHĐ). Tiếp theo, ông giải thích cho họ biết ông không nhận trợ cấp của họ vì những Hội Thánh nơi khác đã chu cấp tiền bạc cho ông, và ngay khi ở chỗ họ, lúc gặp khó khăn ông cũng chẳng để họ phải lo lắng, nhưng “các anh em ở xứ Ma-xê-đoan đến, đã bù lại sự thiếu thốn cho tôi” (câu 8-9). Mọi sự chân thật của ông cùng lòng yêu thương ông dành cho họ được chính Chúa biết rõ (câu 10-11).


Từ những lời giải thích đó, ông mạnh mẽ vạch rõ cho các tín hữu Cô-rinh-tô biết rằng những người đang giữa vòng họ là những “sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ…” (câu 13-15). Riêng ông sẽ chẳng vì những lời vu cáo đó mà dừng công tác của ông, ông sẽ tiếp tục rao truyền Tin Lành không nhận thù lao “để cất mọi mưu của kẻ tìm mưu, hầu cho trong những sự họ lấy mà khoe mình, chẳng có một sự nào trổi hơn chúng tôi được” (câu 12).


Vu khống, nói xấu, tìm mọi cách hèn hạ để làm giảm uy tín của người thật lòng phục vụ Chúa là những thủ đoạn thường thấy ở những kẻ giả mạo, kiêu ngạo trong Hội Thánh ngày trước cũng như ngày nay, phương cách quen thuộc của họ là bôi nhọ người khác để tự tôn cao mình lên. Có thể họ là những người có chức vụ nào đó như các giáo sư giả tự xưng là sứ đồ siêu hạng trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, nhưng tất cả chỉ là giả mạo, kết cuộc của họ sẽ xứng với việc họ làm (câu 13-15). Chúa Giê-xu dạy “xem trái thì biết cây” (Lu-ca 6:43-45), xin Chúa cho chúng ta được sự soi sáng của Đức Thánh Linh để nhận biết đâu là cây xấu, trái xấu để không bị rơi vào cạm bẫy của những người “giả” trong Hội Thánh.


Kinh nghiệm của Sứ đồ Phao-lô giúp bạn thế nào trong việc phân biệt thật giả trong Hội Thánh?


Lạy Chúa, những điều xảy ra trong Hội Thánh Cô-rinh-tô ngày trước là lời cảnh tỉnh cho con ngày nay trước vấn nạn nhiều người “giả” xen vào Hội Thánh. Xin Đức Thánh Linh soi sáng để con không rơi vào cạm bẫy của những người giả.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page